Select Page

Politica de confidențialitate – Tyre Challenge

I – Informații generale

Delticom, Continental și echipa care organizează TC nu își asumă în niciun fel responsabilitatea conținutului video creat de participanți, respectiv în cazul în care conținutul video încalcă anumite drepturi, politici, discriminează sau are un conținut ofensator, nuditate sau altceva similar.
Acest comportament este strict responsabilitatea participanților și noi ca organizatori nu ne asumăm răspunderea.
Nu încurajăm astfel de comportamente.

1. Informații privind colectarea datelor cu caracter personal

În cele ce urmează, vă informăm cu privire la colectarea datelor cu caracter personal atunci când utilizați website-ul nostru. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele care se referă la dvs. personal, de exemplu numele, adresa, emailul sau comportamentul de utilizare.

Persoana responsabilă în temeiul Art. 4 alin. 7 din Regulamentul European privind Protecția Datelor (GDPR) este Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Romania. Phone: +49(0) 511-93634-5471, e-mail: tyre_challenge@delti.com, website: https://www.tyre-challenge.com/. Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor la datenschutz@delti.com sau la adresa noastră poștală cu mențiunea “în atenția ofițerului pentru protecția datelor”.

2. Scopuri și temeiuri juridice ale prelucrării

Cu excepția cazului în care este descris sau specificat altfel, scopul activităților noastre de prelucrare a datelor este îndeplinirea propriilor scopuri de afaceri.

Utilizăm diferite temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor:

 • Dacă ne oferiți consimțământul pentru anumite operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, Art. 6 alin. 1 propoziția 1 lit. a din GDPR reprezintă temeiul juridic (denumit în continuare “consimțământul“).

 • Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru inițierea sau îndeplinirea unui contract în care sunteți o (posibilă) parte contractantă, de exemplu dacă trimiteți întrebări despre produse și/sau dacă vă înregistrați pentru un eveniment, Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera b din GDPR reprezintă temeiul juridic (denumit în continuare “îndeplinirea contractului”).

 • Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală, de exemplu obligațiile de arhivare fiscală sau obligațiile care decurg din Legea germană privind spălarea banilor sau Legea germană privind societățile pe acțiuni, Art. 6 alin. 1 litera c din GDPR reprezintă temeiul juridic.

 • Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei în cauză sau ale altei persoane fizice, de exemplu dacă un vizitator al unuia dintre centrele noastre ar suferi un accident și datele sale ar trebui transmise unui medic și/sau unui spital, Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera d din GDPR reprezintă temeiul juridic.

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi permisă în temeiul Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR, dacă este necesară protejarea interesului legitim al societății noastre sau al unei terțe părți, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate să nu predomine (denumit în continuare “interesul legitim”). Ținem cont de performanța și extinderea activităților noastre comerciale în favoarea protejării locurilor de muncă ale angajaților și a prosperității acționarilor ca interes fundamental. Astfel, se poate presupune un interes legitim dacă persoana vizată și societatea se află într-o relație comercială (considerentul 47 propoziția 2 din GDPR) sau dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul marketingului direct.

3. Drepturile dvs.

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal care vă privesc:

 • Dreptul de acces,

 • Dreptul la rectificare sau anulare,

 • Dreptul de a limita prelucrarea,

 • Dreptul de opoziție,

 • Dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, aveți dreptul de a face o sesizare împotriva noastră către autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. Aceasta este reprezentantă anspdcp@dataprotection.ro, Central Telephone: +40.318.059.211; +40.318.059.212

4. Existența unui proces decizional automat (inclusiv stabilirea profilului)

Nu este cazul.

5. Dreptul de opunere și dreptul de retragere a consimțământului

Dacă v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., îl puteți revoca în orice moment. O astfel de revocare influențează permisiunea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal după ce aceasta a fost oferită.

În măsura în care realizăm prelucrarea datelor dvs. personale pe baza analizării intereselor, vă puteți opune prelucrării. Aceasta este situația dacă prelucrarea nu este în mod special necesară pentru îndeplinirea unui contract cu dvs., care este prezentat în detalierea de mai jos a funcțiilor. În cazul unei astfel de obiecții, vă rugăm să explicați motivele pentru care nu ar trebui să vă procesăm datele personale așa cum am făcut. În cazul unei obiecții justificate, vom examina situația și fie vom întrerupe sau vom adapta procesarea datelor, fie vă vom prezenta motivele noastre cu privire la protecția datelor pe baza cărora vom continua procesarea.

Desigur, puteți obiecta în orice moment față de prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de publicitate și de analiză a datelor. Ne puteți informa cu privire la obiecția dvs. de publicitate utilizând datele de contact de la punctul 1.

6. Destinatarii și categoriile de destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal

Apelăm la furnizori interni și externi de servicii pentru implementarea contractului, îmbunătățirea serviciilor, protejarea intereselor legale și în scopuri de marketing. Datele cu caracter personal pot fi transmise către parteneri comerciali specializați (de exemplu, la cererea clientului în cazul unei adrese diferite de livrare, plăți externe, pachete, informații de credit, adresă și verificare personală) și/sau către furnizori de servicii pentru clienți. Colaborăm cu parteneri selectați cu atenție, care trebuie să proceseze datele comunicate pentru un anumit scop. În plus, putem fi obligați prin lege să transmitem date către instanțe, autorități sau asigurători publici sau privați.

Pentru informații suplimentare, explicăm operațiunile de prelucrare a datelor după cum urmează:

 • Companii afiliate: Transmitem datele cu caracter personal către companiile afiliate din cadrul grupului Delticom în scopul prelucrării comenzilor și al proceselor asociate de lucru. Conform considerentului 48 din GDPR, transferurile de date în cadrul grupului sunt recunoscute ca fiind un interes legitim, astfel încât ne raportăm la Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR în ceea ce privește admisibilitatea. Este interesul nostru legitim de a asocia procesele de lucru din cadrul grupului pentru un anumit scop, dacă totuși nu este garantat un nivel suficient de protecție a datelor. Informații suplimentare despre grupul Delticom pot fi găsite la adresa: https://www.delti.com/.

 • Furnizori de servicii: Colaborăm cu alte companii și persoane fizice. Printre exemple se numără livrarea coletelor, trimiterea de scrisori sau emailuri, procesarea plăților și rambursări (card bancar, debitare directă și achiziția cu factură), verificarea adresei, menținerea listelor de clienți, analizarea bazelor de date, publicitate și servicii pentru clienți.

În cazul reclamațiilor sau litigiilor juridice, datele cu caracter personal pot fi transmise instanțelor, avocaților sau experților. Datele sunt transmise pentru a îndeplini obligațiile legale sau contractuale care decurg din contractul de cumpărare și/sau pentru a proteja alte interese legale (de exemplu, în cadrul procedurilor judiciare).

 • Cereri oficiale de informare/prevenirea fraudelor: Divulgăm conturile clienților și datele personale ale clienților dacă suntem obligați din punct de vedere juridic să facem acest lucru sau dacă o astfel de divulgare este necesară pentru a ne pune în aplicare clauzele generale și alte acorduri sau pentru a ne proteja drepturile, precum și drepturile clienților noștri și ale terțelor părți. Acest lucru include schimbul de informații cu companii specializate în prevenirea și minimizarea fraudei și a fraudei cu carduri bancare.

 • Furnizori de servicii din afara UE/SEE: Utilizăm furnizori de servicii din SUA în special pentru analiza web și publicitatea online (a se vedea mai jos). Ne asigurăm că aceste companii s-au alăturat așa-numitului Scut de confidențialitate UE-SUA: https://www.privacyshield.gov/. În situația în care Comisia Europeană nu a emis o decizie corespunzătoare pentru țara terță în cauză, trebuie utilizate clauzele contractuale standard ale UE. În plus, obligăm toți furnizorii de servicii relevanți, conform Art. 28 alin. 4 din GDPR să respecte garanțiile suficiente și adecvate în sensul Art. 44 et seq. din GDPR (transferul către țări terțe).

7. Criterii pentru stocarea datelor cu caracter personal

Ștergem datele cu caracter personal de îndată ce scopul stocării lor nu mai este valabil și nu există obligații de arhivare legală sau avem din alte motive un interes legitim pentru stocarea ulterioară a datelor. Stocarea acestora poate fi supusă legilor naționale sau europene, în special referitoare la legea fiscală sau la obligațiile legale comerciale de stocare, pe care trebuie să le respectăm. De exemplu, trebuie să stocăm datele de facturare.

Dacă răspundem la alte întrebări fără o relație contractuală actuală, stocăm această comunicare timp de trei ani pe baza termenelor limită de prescripție, cu excepția cazului în care trebuie respectate perioadele comerciale și fiscale menționate mai sus. Stocarea timp de trei ani are loc în interesul nostru legitim pentru orice apărare juridică împotriva oricăror revendicări, pe baza informațiilor noastre. Temeiul juridic este reprezentat de Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR.

Stocăm orice drepturi revendicate (de exemplu, solicitarea de informații), răspunsul nostru și orice altă corespondență în scopul verificării. În conformitate cu termenele limită de prescripție, avem o perioadă de ștergere de trei ani. Permisibilitatea stocării rezultă din Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR (“interesul legitim”). Este interesul nostru legitim să putem furniza dovezi privind îndeplinirea obligațiilor legale până când posibilele revendicări apărute în urma solicitării dvs. vor deveni prescrise. Acest lucru servește, de asemenea, răspunderii noastre interne în conformitate cu Art. 5 alin. 2 din GDPR.

8. Modificarea declarației privind protecția datelor

Din motive legale și/sau organizatorice, modificările sau ajustările declarației noastre privind protecția datelor pot deveni necesare în viitor, chiar și într-un termen scurt. Vă rugăm să țineți cont de versiunea actuală a declarației noastre privind protecția datelor.

II – Prelucrarea datelor pentru anumite tipuri de utilizare

1. Colectarea de date cu caracter personal atunci când vizitați website-ul nostru

Dacă utilizați website-ul numai în scop informativ, de exemplu dacă nu vă înregistrați sau nu ne furnizați în alt mod informații, colectăm numai datele personale pe care le transmite browserul dvs. către serverul nostru. Dacă doriți să vizualizați website-ul nostru, colectăm următoarele date, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a afișa website-ul și a asigura stabilitatea și securitatea acestuia:

 • Adresa IP

 • Data și ora solicitării

 • Diferența de fus orar față de timpul meridianului Greenwich (GMT)

 • Conținutul solicitării (pagina concretă)

 • Starea accesului/codul de stare HTTP

 • Cantitatea de date transferate în fiecare caz

 • Website-ul de unde provine cererea

 • Browser

 • Sistemul de operare și interfața acestuia

 • Limba și versiunea browserului.

În plus față de datele menționate mai sus, atunci când utilizați website-ul nostru, pe calculatorul dvs. sunt stocate cookie-uri. Fișierele cookie sunt mici fișiere text stocate pe calculator și atribuite browserului pe care îl utilizați, prin intermediul cărora trec anumite fluxuri de informații către locația care stabilește cookie-urile. Acestea au rolul de a face ca internetul să fie mai ușor de utilizat și mai eficient în general, precum și de a plasa reclame online bazate pe comportamentul utilizatorilor. Vă rugăm să țineți cont de informațiile detaliate de mai jos despre analiza web și publicitatea online.

2. Înregistrarea pentru Tyre Challenge

Atunci când vă înregistrați pentru Tyre Challenge, colectăm următoarele date cu caracter personal:

Numele de familie, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, ora înregistrării, ora ultimului update, adresa IP și numărul de identificare.

Colectăm numărul de telefon numai dacă ne oferiți această informație în mod voluntar.

Procesăm toate datele cu caracter personal în scopul planificării și desfășurării evenimentului. Dacă vă înregistrați pentru newsletter, procesăm datele în mod corespunzător și în scopuri de marketing. Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera b din GDPR (“îndeplinirea contractului”).

3. Colectarea datelor pentru câștigătorii Tyre Challenge

De asemenea, solicităm date privind adresa (strada, numărul, codul poștal, orașul, țara) pentru câștigătorii Tyre Challenge. Procesăm aceste date în scopul notificării câștigătorilor și distribuirii premiilor. Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera b din GDPR (“îndeplinirea contractului”).

4. Contact / reclamații / întrebări

Atunci când ne contactați, faceți o sesizare sau trimiteți orice altă solicitare prin email, telefon sau prin intermediul unui formular de contact, datele pe care le furnizați (de exemplu adresa dvs. de email, eventual numele dvs., numărul de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde la întrebări.

Dacă sunteți participant la Challenge și aveți întrebări sau o sesizare cu privire la eveniment, de exemplu, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera b din GDPR (“îndeplinirea contractului”). Dacă nu sunteți clientul nostru, temeiul juridic este Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR (“interesul legitim”).

5. Utilizarea fișierelor de tip cookie

Acest website utilizează următoarele tipuri de fișiere cookie, ale căror scop și funcționalitate sunt explicate mai jos:

 • Cookie-urile temporare sunt șterse automat când închideți browserul. Acestea includ în special cookie-uri de sesiune. Ele stochează un așa-numit ID de sesiune, care poate fi folosit pentru a atribui diferite solicitări de la browserul dvs. la sesiunea partajată. Acest lucru permite recunoașterea calculatorului dvs. atunci când reveniți pe site-ul nostru. Cookie-urile de sesiune sunt șterse când vă deconectați sau închideți browserul.

 • Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o anumită perioadă, care poate varia în funcție de fișierul cookie. Puteți șterge cookie-urile în orice moment din setările de securitate ale browserului dvs..

Puteți configura setările browserului în funcție de dorințele dvs. și, de exemplu, puteți refuza fișierele cookie de la terțe părți sau toate fișierele cookie. Dorim să subliniem că există riscul de a nu putea utiliza toate funcționalitățile acestui website.

De asemenea, folosim cookie-uri pentru a vă identifica vizitele ulterioare, dacă aveți deja un cont sau pentru a evalua eficacitatea măsurilor de marketing, de exemplu dacă ați ajuns pe website-ul nostru prin intermediul website-ului unui anumit partener sau printr-o reclamă specifică. Aceste cookie-uri sunt stocate maxim 180 de zile.

Cookie-urile Flash utilizate nu sunt înregistrate de browserul dvs., ci de plug-in-ul Flash. De asemenea, folosim obiecte de stocare HTML5, care sunt salvate pe dispozitivul dvs. Aceste obiecte stochează datele solicitate indiferent de browserul pe care îl utilizați și nu au o dată automată de expirare. Dacă nu doriți procesarea cookie-urilor Flash, trebuie să instalați un add-on adecvat, de exemplu “Better Privacy” pentru Mozilla Firefox sau Adobe Flash Killer cookie pentru Google Chrome. Puteți preveni obiectele de stocare HTML5 utilizând modul privat în browser. De asemenea, vă recomandăm să faceți o ștergere manuală periodică a cookie-urilor și a istoricului browserului.

Fișierele cookie, care sunt utilizate pentru analiză și publicitate, pot fi dezactivate prin intermediul următoarelor pagini:

 

6. Utilizarea social media

Prin înscrierea și participarea în competiția Tyre Challenge, sunteți de acord ca organizatorul să folosească sau să extragă secțiuni din videoclipul postat și să le folosească în scopuri publicitare.

În prezent folosim următoarele plugin-uri de social media: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. În acest scop utilizăm așa-numita soluție în două clickuri. Acest lucru înseamnă că atunci când vizitați website-ul nostru, nici o dată cu caracter personal nu este transmisă inițial furnizorilor de plugin-uri. Furnizorul plugin-ului poate fi identificat prin logo-ul respectiv. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul plugin-ului prin intermediul butonului. Numai dacă dați click pe câmpul marcat și faceți astfel activarea, furnizorul plugin-ului va primi informațiile pe care le-ați transmis către website-ul respectiv prin serviciul nostru online. În plus, datele menționate în această declarație vor fi transmise. În cazul Facebook, adresa IP devină anonimă imediat după colectare, conform informațiilor oferite de furnizorul respectiv în Germania. Când plugin-ul este activat, datele personale sunt transferate de la dvs. către furnizorul respectiv și rămân stocate acolo (în cazul furnizorilor din SUA). Deoarece furnizorul plugin-ului colectează date în special prin cookie-uri, vă recomandăm să ștergeți toate cookie-urile din setările de securitate ale browserului dvs. înainte de a face clic pe caseta gri.

Nu avem nicio influență asupra datelor colectate și a procedurilor de procesare a datelor și nici nu cunoaștem scopul complet de colectare a datelor, scopurile procesării și/sau perioadele de stocare ale furnizorului. De asemenea, nu avem informații despre ștergerea datelor colectate de către furnizorul plugin-ului.

Furnizorul de plugin-uri stochează datele colectate despre dvs. ca profiluri de utilizatori și le utilizează în scopul publicității, cercetării de piață și/sau a designului bazat pe nevoi pentru website-ul său. O astfel de evaluare are loc în special (și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) în scopul prezentării reclamelor orientate în funcție de cerere și al informării altor utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile pe care le desfășurați pe website-ul nostru. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator, fiind necesar să contactați furnizorul respectivului plugin pentru a vă exercita acest drept. Prin plugin-uri vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele sociale și cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile și să le facem mai atractive pentru dvs. ca utilizator. Temeiul juridic pentru utilizarea plugin-urilor este Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR (“interesul legitim”).

Transferul de date are loc indiferent dacă aveți un cont la furnizorul de plugin și sunteți conectat acolo. Dacă sunteți conectat cu furnizorul plugin-ului, datele dvs. colectate de noi vor fi atribuite direct contului dvs. existent la furnizorul plugin-ului. Dacă apăsați butonul de activare și, de exemplu, conectați pagina, furnizorul plugin-ului stochează de asemenea aceste informații în contul dvs. de utilizator și îl comunică în mod public către contactele dvs. Vă recomandăm să vă deconectați periodic după ce utilizați o rețea socială, dar mai ales înainte de activarea butonului, deoarece acest lucru vă permite evitarea alocării acestor date către profilul dvs. la furnizorul plugin-ului.

Informații suplimentare cu privire la obiectivul și scopul colectării și prelucrării datelor de către furnizorul plugin-ului pot fi găsite în următoarele declarații de protecție a datelor ale acestor furnizori. Acolo veți găsi, de asemenea, informații suplimentare despre drepturile dvs. în această privință și setarea opțiunilor pentru a vă proteja confidențialitatea.

Adresele furnizorilor respectivi ai plugin-urilor și adresele URL cu informații despre protecția datelor:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; informații suplimentare privind colectarea datelor: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications și http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, subsidiar al Facebook Inc.. Informații privind protecția datelor: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, subsidiar al Google LLC. Informații privind protecția datelor și respectarea Scutului de Confidențialitate UE-SUA: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

7. Paginile companiei pe rețelele sociale

Deținem diverse pagini pe rețelele sociale, cum ar fi Facebook sau Twitter. Vă rugăm să aveți în vedere și informațiile corespunzătoare privind protecția datelor, pe care le puteți accesa din pagina respectivă.

8. Newsletter

Vă oferim posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru gratuit. După plasarea comenzii, oferim și această opțiune. Vă vom trimite newslettere numai dacă ne-ați dat permisiunea de a face acest lucru.

Utilizăm așa-numita procedură dublă de înscriere pentru a împiedica accesarea neautorizată a adreselor de email pentru lista noastră de distribuire a newsletterelor. După înregistrare veți primi un email de confirmare. Înregistrarea la newsletter se va face numai după confirmarea adresei de email. Procesul de înregistrare este urmărit pentru a ne îndeplini obligațiile legale de a oferi dovezi. Aceste date sunt supuse unei obligații de stocare de trei ani, începând cu anul următor după trimiterea newsletter-ului. Temeiul juridic pentru acest lucru este Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR (“interesul legitim”). Este interesul nostru legitim să păstrăm dovada înregistrării până la expirarea termenului de prescripție pentru orice reclamații care decurg din trimiterea newsletter-ului.

Dacă nu doriți să primiți astfel de oferte, puteți să ne contactați în orice moment utilizând formularul de pe website sau trimițând un email către cauciucuridirect@delti.com.

III – Analiză web / publicitatea online bazată pe comportamentul utilizatorilor

1. Informații generale

După cum a fost descris mai sus, folosim cookie-uri pentru a vă oferi serviciile noastre online într-un mod atractiv, eficient și ușor de utilizat, pentru analiza web și publicitatea online bazată pe utilizare. Utilizatorii care se opun folosirii datelor de către modulele cookie sunt în general sfătuiți să facă setările corespunzătoare din browser sau să șteargă manual și periodic cookie-urile și datele browserului (de exemplu, automat după fiecare încheiere a unei sesiuni online).

Cu excepția cazului în care este descris altfel, Art. 6 alin. 1 propoziția 1 litera f din GDPR (“interesul legitim”) reprezintă temeiul juridic pentru toate tipurile de utilizare din domeniul analizei web și al publicității online:

 • În calitate de comercianți online, dorim să adaptăm serviciile noastre la comportamentul utilizatorilor și la evoluțiile tehnice (de exemplu, comenzi prin intermediul smartphone-urilor în loc de desktopuri sau laptopuri).

 • În calitate de societate comercială, acționăm cu intenția de a obține un profit, iar plasarea de reclame reprezintă o componentă esențială și un interes fundamental al companiilor recunoscut de Regulamentul privind protecția datelor. În calitate de comercianți online, publicitatea bazată pe comportamentul utilizatorilor este deosebit de importantă pentru a răspunde cât mai precis nevoilor potențialilor clienți. Considerăm că acesta este interesul nostru legitim. Din punctul de vedere al utilizatorului, de obicei acest lucru nu duce la un număr mai mare de reclame. Totuși, publicitatea corespunde unui interes presupus al utilizatorului, ceea ce înseamnă că reclamele vor fi în general mai puțin deranjante.

Fișierele cookie, care sunt utilizate pentru analiză și publicitate, pot fi dezactivate prin intermediul următoarelor pagini:

2. Utilizarea Google Analytics

Acest website utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele “cookie-uri”. Acestea sunt fișiere text care sunt stocate pe calculator și permit o analiză referitoare la utilizarea website-ului de către dvs. Informațiile generate de fișierele cookie cu privire la utilizarea website-ului vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Totuși, dacă anonimizarea IP-ului este activată pe acest website, adresa dvs. IP va fi prescurtată de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au aderat la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP este transmisă integral către un server Google din SUA și prescurtată acolo. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea website-ului, pentru a compila rapoarte privind activitatea pe website și pentru a oferi operatorului website-ului alte servicii legate de activitatea și utilizarea online.

Adresa IP transmisă de browser ca parte a serviciului Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru, există riscul de a nu putea utiliza toate funcționalitățile acestui website. În plus, puteți preveni colectarea și trimiterea datelor generate de cookie și legate de utilizarea website-ului (inclusiv adresa dvs. IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea și instalarea plugin-ului de browser disponibil de la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Website-ul utilizează Google Analytics cu extensia “_anonymizeIp()”. Acest lucru înseamnă că adresele IP sunt prescurtate pentru o prelucrare ulterioară și că nu este posibilă identificarea dvs. ca persoană. În ceea ce privește datele personale colectate despre dvs., acestea sunt imediat excluse și șterse imediat.

Apelăm la Google Analytics pentru a analiza și a perfecționa periodic utilizarea website-ului nostru. Statisticile obținute ne permit să ne îmbunătățim serviciile și să le facem mai atractive pentru dvs. ca utilizator. În cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate în SUA, Google a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informații terțe: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Termeni de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Declarație de confidențialitate: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html și Declarație de confidențialitate: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Acest website folosește, de asemenea, Google Analytics pentru o analiză pe mai multe dispozitive a fluxurilor de vizitatori, realizată prin intermediul unui ID de utilizator. Puteți dezactiva această analiză din contul dvs. de client din “Datele mele”, “Date personale”.

3. Google Universal Analytics

De asemenea, folosim capacitatea de analiză universală Google Analytics pentru a colecta și a analiza informațiile socio-demografice despre vizitatorii website-ului în scop statistic, folosind un ID Google (dacă este alocat) și cookie-uri generate de campaniile publicitare Google. Dacă un ID Google este disponibil, aceste date sunt de asemenea înregistrate pe toate dispozitivele pentru o analiză mai precisă (de exemplu, dacă vizitatorii website-ului folosesc diferite dispozitive, de exemplu, PC-uri și smartphone-uri).

Dreptul de a vă opune: Puteți obiecta față de colectarea și stocarea datelor de către Google în orice moment cu efect pe viitor. Pentru a face acest lucru, puteți descărca și instala un plugin de browser publicat de Google la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informații terțe: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Termeni de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Declarație de confidențialitate: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html și Declarație de confidențialitate: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Acest website folosește, de asemenea, Google Analytics pentru o analiză pe mai multe dispozitive a fluxurilor de vizitatori, realizată prin intermediul unui ID de utilizator. Puteți dezactiva această analiză din contul dvs. de client din “Datele mele”, “Date personale”.

4. Google Web Font

Folosim script-urile și biblioteca de fonturi Web Fonts a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SUA (“Google”). Fonturile integrate sunt furnizate de Google. Atunci când vizitați website-ul nostru, fonturile sunt transferate de către Google în memoria cache a browserului dvs. Acest lucru ne permite să afișăm conținutul corect și atractiv între browsere și, dacă este necesar, să reducem timpul de încărcare dacă fonturile au fost deja încărcate în browser. Dacă browserul dvs. nu permite acest lucru din punct de vedere tehnic, conținutul va fi afișat într-un font standard.

Când browserul dvs. se conectează la Google, datele specificate în secțiunea II 1 sunt transferate către Google.

Apelarea bibliotecilor de scripturi sau a bibliotecilor de fonturi declanșează automat o conexiune cu operatorul bibliotecii. Este teoretic posibil – dar în prezent nu este clar dacă și, în caz afirmativ, în ce scop – operatorii unor astfel de biblioteci colectează date.

Mai multe informații privind protecția datelor de către Google pot fi găsite aici: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Facebook Pixel

Utilizăm Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences și Facebook Conversion de la Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană, “Facebook Pixel” este operat de Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Când accesați website-ul, un așa-numit pixel de urmărire este apelat de serverele Facebook. Pixelul de urmărire permite o abordare bazată pe interese, comportamentul utilizatorilor și publicitate personalizată, care poate fi afișată și pe alte dispozitive pe care le utilizați (de exemplu, tabletă sau smartphone), precum și pe alte website-uri.

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate Facebook, vizitați http://www.facebook.com/policy.php

Mai multe informații despre colectarea de date pe Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084 și http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook a aderat la Scutul de Confidențialitate UE-SUA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Actualizare august 2023

Organizator

Magazin

Sustinut de

Logo kompanije "Delticom" vodećeg online prodavca auto guma. Logo čine svetloplava slova imena kompanije.

© Tyre Challenge 2023