Select Page

Adatvédelmi irányelvek – Tyre Challenge

I Általános


A Delticom, a Continental és a TC szervezeti csapata semmilyen módon nem vállal felelősséget a résztvevők által készített videók tartalmáért, vagy azokért a videotartalmakért, amelyek bármilyen módon utalnának bármely jog megsértésére, bizonyos nézetekre való hivatkozásra, politikai nyilatkozatokra, diszkrimináció vagy sértő tartalom, meztelenség és hasonlók.
Az ilyen kirohanásokért kizárólag a résztvevők felelősek, mi, mint szervezők nem vállalunk felelősséget ezekért.
Határozottan elítéljük az ilyen viselkedést a profiljukban, amely nem a mi tulajdonunkban van.

1. A személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos információk

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a weboldalunk használata során történő személyes adatai begyűjtéséről. Személyes adat minden olyan információ, amely személyesen kapcsolatban áll Önnel, pl. név, cím, e-mail cím vagy a felhasználói viselkedése, és lehetővé teszi vagy megkönnyíti személyének azonosítását.

A felelős személy, az EU adatvédelmi rendeletének (GDPR) 4. cikk (7) bekezdése értelmében: Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Romania Phone: +49(0) 511-93634-5471, e-mail: tyre_challenge@delti.com, weboldal: https://www.tyre-challenge.com/. Az adatvédelmi tisztviselőnket a következő címen érheti el: datenschutz@delti.com vagy postai címünkön az adatvédelmi tiszt (“the data protection officer”) kifejezés feltüntetésével.

2. A feldolgozás célja és jogalapja

Hacsak nincs másképp leírva vagy meghatározva, az adatfeldolgozási tevékenységünk célja a saját üzleti célok elérése.

Adatfeldolgozásra különböző jogalapokat használunk:

 • Ha hozzájárulást ad a személyes adatok bizonyos feldolgozási műveleteihez, akkor a GDPR 6. cikke (1) bekezdés (a) pontja a jogalap (a továbbiakban: “hozzájárulás“).

 • Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges egy olyan szerződés kezdeményezéséhez vagy teljesítéséhez, amelyhez Ön (lehetséges) szerződő fél, pl. ha érdeklődést nyújt be nekünk termékekről és/vagy eseményre regisztrál, akkor a GDPR 6. cikke (1) bekezdés (b) pontja a jogalap (a továbbiakban csak “szerződés teljesítésének” nevezzük).

 • Ha a személyes adatok feldolgozása jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, pl. az adóbevallási kötelezettségek vagy a pénzmosásból vagy részvénytársaságból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében, akkor a GDPR 6. cikke (1) bekezdés (c) pontja a jogalap.

 • Ha a személyes adatok feldolgozása az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében szükséges, pl. ha az egyik táborunk látogatója megsérti önmagát, és az adatait tovább kell adni egy orvosnak és/vagy kórháznak, akkor a GDPR 6. cikke (1) bekezdés (d) pontja a jogalap.

 • A személyes adatok feldolgozása az adatvédelmi törvény értelmében megengedett a GDPR 6. cikke (1) bekezdés (f) pontja alapján, ha szükséges, hogy megőrizzük cégünk vagy harmadik személy jogos érdekét, feltéve, hogy az adatalany érdekei, alapvető jogai és alapvető szabadsága nincsenek túlsúlyban (a továbbiakban: “jogos érdek). Üzleti tevékenységünk teljesítményét és bővítését tekintjük munkatársaink munkalehetőségeinek védelme és a részvényesek jóléte érdekében, mint alapvető érdekünk. Így jogos érdek megítélhető, ha az érintett személy és a vállalat ügyfélviszonyban áll (a GDPR (47) preambulumbekezdésének 2. mondata), vagy ha a személyes adatokat feldolgozzák direkt marketing céljából.

3. Az Ön jogai

A velünk kapcsolatos személyes adatok tekintetében a következő jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférési jog,

 • A helyesbítéshez vagy törléshez való jog,

 • A feldolgozás korlátozásának joga,

 • A feldolgozás elleni kifogás joga,

 • Adatátvitelhez való jog.

Önnek jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulni személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. Ez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, https://www.naih.hu/.

4. Az automatizált döntéshozatal (beleértve a profilalkotást is)

Nem történik.

5. Az adatok feldolgozásával szembeni kifogás vagy visszavonás

Ha hozzájárulását adta az adatok feldolgozásához, bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás befolyásolja a személyes adatok feldolgozásának megengedhetőségét, miután megadta nekünk.

Amennyiben a személyes adatok feldolgozását az érdekek mérlegelésére alapozzuk, kifogást emelhet a feldolgozás ellen. Ez az eset áll fenn, ha a feldolgozás különösen nem szükséges az Önnel való szerződés teljesítéséhez, amelyet az alábbi leírásban ismertetünk. Ilyen kifogás esetén kérjük, hogy magyarázza el, miért ne dolgozzuk fel a személyes adatait, ahogyan tettük. Indokolt kifogása esetén megvizsgáljuk a helyzetet, vagy megszüntetjük vagy átalakítjuk az adatfeldolgozást, vagy megmutatjuk a védelemre érdemes kényszerítő okokat, amelyek alapján folytatni fogjuk a feldolgozást.

Természetesen bármikor kifogásolhatja a személyes adatok feldolgozását hirdetési és adatelemzési célokra. Az 1. pontban említett elérhetőségi adatok alapján tájékoztathat hirdetési tiltakozásáról.

6. A személyes adatainak címzettjei és kategóriái

Belső és külső szolgáltatókat használunk a szerződések létrehozásának céljára, szolgáltatásaink javítása, jogi érdekek védelme és marketing célokra. A személyes adatok továbbíthatók szakkereskedelmi partnereknek (például a megrendelő kérésére más kézbesítési cím esetén), külső fizetéssel, csomagokkal, hitelinformációkkal, címekkel és személy ellenőrzésekkel és/vagy ügyfélszolgálattal foglalkozók számára. Gondosan kiválasztott partnerekkel működünk együtt, akiknek a továbbított adatokat egy meghatározott célra kell felhasználniuk. Továbbá, a törvény kötelezhet bennünket az adatok bíróságok, hatóságok vagy állami vagy magánbiztosítók részére történő továbbításra.

További tájékoztatás céljából az egyes adatfeldolgozási műveleteket a következőképpen magyarázzuk:

 • Partner cégek: Személyes adatokat továbbítunk a Delticom Csoport tagvállalatai részére a megbízásfeldolgozás és az árucsomagolási munkafolyamatok céljából. A GDPR (48) preambulumbekezdése szerint a csoporton belüli adatátvitelek jogos érdeknek tekintendők, ezért utalunk az elfogadhatóság tekintetében a GDPR 6. cikke (1) bekezdés (f) pontjának 1. mondatára. Jogos érdekünk a csoporton belüli munkafolyamatok egy meghatározott célra történő kötése, amennyiben elegendő adatvédelmi szintet biztosítunk. További információ a Delticom Csoportról a következő címen található: https://www.delti.com/.

 • Szolgáltatók: Cégeket és magánszemélyeket is megbízunk. Például a csomagküldés, a levelek vagy e-mailek küldése, a kifizetések és visszafizetések feldolgozása (hitelkártya, közvetlen terhelés és számlázás), címellenőrzés, ügyféllisták megőrzése, adatbázisok elemzése, hirdetési intézkedések és ügyfélszolgálat. Panaszok vagy jogi viták esetén a személyes adatok átadhatók bíróságok, ügyvédek vagy szakértők számára is. Az adatokat továbbítják a beszerzési szerződésből eredő jogi vagy szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és/vagy más jogi érdekek védelméhez (például bírósági eljárásokban).

 • Hivatalos információkérések/csalás megelőzése: Ügyfeleink számláit és az ügyfelek személyes adatait nyilvánosságra hozzuk, ha erre jogilag köteleznek bennünket, vagy ha az ilyen közzétételre szükségünk van az általános szerződési feltételek vagy egyéb megállapodások érvényesítéséhez vagy a jogaink valamint ügyfeleink és harmadik felek jogai védelméhez. Ez magában foglalja az információcserét olyan cégekkel, amelyek a csalás és a hitelkártya-csalás megelőzésére és minimalizálására specializálódtak.

 • Az EU/EGT-n kívüli szolgáltatók: Az amerikai szolgáltatókat különösen az internetes elemzésre és az online hirdetésekre használjuk (lásd alább). Biztosítjuk, hogy ezek a vállalatok csatlakozzanak az úgynevezett EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz: https://www.privacyshield.gov/. Ha az Európai Bizottság nem adott ki megfelelő döntést a szóban forgó harmadik ország számára, akkor az EU-nak szabványos szerződési záradékot kell alkalmaznia. Ezenkívül mi kötelezzük az összes érintett szolgáltatót a GDPR 28. cikke (4) bekezdése szerint, hogy megfeleljen elegendő és alkalmas garanciáknak a GDPR 44. cikke és azt követő értelmében (átruházás harmadik országokba).

7. A személyes adatok tárolásának feltételei

Személyes adatait töröljük, amint a tárolás célja már nem érvényes, és nincsenek törvényes archiválási kötelezettségek, vagy más okokból jogos érdekünk nem fűződik az adatok további tárolásához. A tárolás nemzeti vagy európai jogszabályok alá eshet, különösen az adójog vagy a kereskedelmi jog megtartásának kötelezettsége miatt, amelyet be kell tartanunk. Például számlázási adatokat kell tárolnunk.

Ha a jelenlegi szerződéses kapcsolat nélkül megválaszoljuk a többi kérdést, ezt a közleményt három évig tároljuk a törvényes elévülési határidők alapján, hacsak a fent említett kereskedelmi és adómegőrzési időt nem kell betartani. A három évig tartó tárolás törvényes érdekünkben történik, az információnkra alapozott állítások elleni jogvédelemmel kapcsolatban. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontja.

Az igényelt jogokat (például az információkérést), a válaszunkat és minden további igazolást tároljuk az ellenőrzés céljából. A törvényes elévülési idővel összhangban három év törlési időszakot feltételezünk. A tárolás engedélye a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének (f) pontjából származik (“jogos érdek”). Jogos érdekünk, hogy képesek legyünk bizonyítékokat szolgáltatni jogi kötelezettségeink teljesítésének céljából, amikor az Ön kérdéseiből eredő esetleges követelések törvénybe ütköznek. Ez is szolgálja a belső elszámoltathatóságunkat a GDPR 5. cikke (2) bekezdése alapján.

8. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Jogi és/vagy szervezeti okokból a jövőben akár rövid időn belül is szükségessé válhat adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása vagy kiigazítása. Kérjük, vegye figyelembe az adatvédelmi nyilatkozat aktuális verzióját.

II – Adatfeldolgozás az egyéni felhasználási típusokhoz

1. Személyes adatok gyűjtése weboldalunk látogatása során

Ha csak informálódás céljára használja a webhelyet, azaz ha nem regisztrál vagy egyéb módon nem adja meg számunkra adatait, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük össze, amelyeket böngészője továbbít a szerverünknek. Ha meg szeretné tekinteni weboldalunkat, akkor a következő adatokat gyűjtjük össze, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy weboldalunkat megjelenítsük Önnek és biztosítsuk a stabilitást és a biztonságot:

 • IP-cím

 • A kérelem dátuma és ideje

 • Időzóna különbség a Greenwich Mean Time (GMT) alapján

 • A kérelem tartalma (konkrét oldal)

 • Hozzáférési állapot/HTTP állapotkód

 • Az egyes esetekben továbbított adatok mennyisége

 • A webhely, ahonnan a kérelem származik

 • Böngésző

 • Operációs rendszer és annak határfelülete

 • A böngésző szoftverének nyelve és verziója.

A fent említett adatokon kívül a weboldalunk használatával számítógépe eltárolja a cookie-kat (sütiket). A cookie-k olyan kicsi szövegfájlok, amelyek a használt böngészőhöz rendelt merevlemezen tárolódnak, és azon a helyen keresztül, amelyik beállítja a cookie-t (itt általunk), bizonyos információ áramlik. Az internetet sokkal felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá teszik, és elhelyezik a felhasználó-viselkedésalapú online hirdetéseket. Kérjük, vegye figyelembe a webes elemzés és az online hirdetések lenti részletes ismertetőjét.

2. Regisztráció a Tyre Challenge-re

Amikor Ön regisztrál a Tyre Challenge-re, a következő személyes adatokat gyűjtjük össze: név, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, regisztráció ideje, az utolsó frissítés ideje, az IP-címe és azonosító száma.

Csak akkor gyűjtjük be a telefonszámot, ha ezt az információt önként megadja.

Az események tervezéséhez és végrehajtásához minden személyes adatot feldolgozunk. Ha regisztrál a hírlevélre, akkor szintén feldolgozzuk adatait marketing célokra. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (“szerződés teljesítése”).

3. A Tyre Challenge győzteseinek adatgyűjtése

Kérjük a Tyre Challenge győzteseinek címadatait is (utca, házszám, irányítószám, város, ország). Ezen adatokat feldolgozzuk a nyeremény bejelentése és a nyeremények elosztása céljából. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (“szerződés teljesítése”).

4. Kapcsolatteremtés/panaszok/reklamációk/kérdések

Ha kapcsolatba lép velünk, panaszt tesz vagy bármely más felkérést intéz e-mailben, telefonon vagy egy kapcsolattartási űrlapon, az Ön által megadott adatokat (pl. e-mail címét, esetleg nevét, telefonszámát) a kérdései megválaszolása érdekében tároljuk.

Ha Ön részt vesz a Kihívásban és kérdései vannak, vagy panaszkodik az eseményről, akkor az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (“szerződés teljesítése”). Ha Ön nem a mi ügyfelünk, akkor a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja (“jogos érdek”).

5. Cookie-k (sütik) használata

Ez a weboldal az alábbi típusú cookie-kat használja, amelyek hatókörét és funkcióját az alábbiakban ismertetjük:

 • A böngésző bezárásakor a rendszeres cookie-k automatikusan törlődnek. Ezek közé tartoznak az adott munkamenet cookie-k. Az úgynevezett munkamenet-azonosítót tárolják, amellyel különböző kéréseket lehet hozzárendelni a böngészőből a megosztott munkamenethez. Ez lehetővé teszi, hogy számítógépe felismerhető legyen, amikor visszaér a weboldalunkra. A munkamenet cookie-jai törlődnek, amikor kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.

 • A tartós cookie-k automatikusan törlődnek egy meghatározott idő elteltével, ami a cookie-tól függően változhat. A cookie-kat bármikor törölheti a böngésző biztonsági beállításaiban.

Módosíthatja a böngésző beállításait az Ön kívánságainak megfelelően, és például megtagadhatja a harmadik féltől származó cookie-kat vagy az összes cookie-t. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy nem tudnja majd megfelelően használni a webhely összes funkcióját.

Sütiket használunk a későbbi látogatások azonosítására is, ha számlája van nálunk, vagy a marketinges intézkedések hatékonyságának értékelésére, pl. ha egy adott partner weboldalán keresztül vagy egy adott hirdetés útján jön hozzánk. Ezek a cookie-k legfeljebb 180 napig tárolhatók.

A használt Flash cookie-kat nem rögzíti a böngésző, hanem a Flash plug-in. Szintén használunk HTML5 tárolóobjektumokat, amelyek a végfelhasználói eszközön tárolódnak. Ezek az objektumok tárolják a szükséges adatokat a használt böngészőtől függetlenül, és nem rendelkeznek automatikus lejárati dátummal. Ha nem szeretné, hogy a Flash cookie-k feldolgozhatók legyenek, telepítenie kell a megfelelő bővítményt, pl. A “Better Privacy” a Mozilla Firefoxhoz vagy az “Adobe Flash Killer cookie” a Google Chrome számára. A böngészőben a privát mód használatával megakadályozhatja a HTML5 tárolóobjektumok használatát. Azt is javasoljuk, hogy rendszeresen törölje a cookie-kat és a böngészési előzményeket.

A tartománymérésre és hirdetési célokra használt cookie-k a következő oldalakon keresztül inaktiválhatók:

 

6. A közösségi média használata

A Tyre Challenge versenyen való részvétellel jogot ad az szervezőnek a feltöltött és közzétett videó részeinek felhasználására/kivonására marketing célokra.

Jelenleg a következő közösségi média-bővítményeket használjuk: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Ehhez az úgynevezett két kattintásos megoldást használjuk. Ez azt jelenti, hogy amikor felkeresi webhelyünket, a személyi adatok nem kerülnek alapvetően a plug-inek szolgáltatóira. A plug-in szolgáltatója a megfelelő logóval azonosítható. Lehetőséget kínálunk Önnek arra, hogy közvetlenül a plug-in szolgáltatójával kommunikáljon a gombon keresztül. A plug-in szolgáltató csak akkor kapja meg az információt, amit Ön előhívott az online szolgáltatásunk megfelelő honlapján, ha Ön rákattint a megjelölt mezőre, és ezáltal aktiválódik. Ezenkívül az e nyilatkozatban említett adatok továbbítódnak. A Facebook esetében az IP-cím az adatgyűjtés után azonnal névtelenül van megadva, az adott szolgáltató németországi adatai alapján. Amikor a plug-in be van kapcsolva, a személyes adatok átkerülnek a megfelelő plug-in szolgáltatóhoz, és ott tárolódnak (amerikai szolgáltatók esetében az USA-ban). Mivel a plug-in szolgáltató elsősorban cookie-k segítségével gyűjt adatokat, javasoljuk, hogy törölje az összes cookie-t a böngésző biztonsági beállításain keresztül, mielőtt rákattintana a szürkén lévő dobozra.

Nincs ráhatásunk az összegyűjtött adatokra és adatfeldolgozási eljárásokra, és nem ismerjük az adatgyűjtés teljes körét, a feldolgozás célját és/vagy a szolgáltató tárolási idejét. Nincs információnk arról sem, hogy a gyűjtőszolgáltatók hogyan törölték az összegyűjtött adatokat.

A plug-in szolgáltató az Önről gyűjtött adatokat felhasználói profilként tárolja, és ezeket a reklámozás, piackutatás és/vagy a weboldal szükségletalapú kialakítása céljából használja fel. Ilyen értékelésre kerül sor (azon felhasználók számára is, akik nincsenek bejelentkezve) a keresletorientált hirdetések bemutatása és a közösségi hálózat többi felhasználójának tájékoztatása céljából a honlapunkon végzett tevékenységeiről. Önnek jogában áll kifogást emelni ezeknek a felhasználói profiloknak a létrehozásához, és ehhez a megfelelő plug-in szolgáltatóhoz kell fordulnia. A plug-inek segítségével lehetőségünk nyílik arra, hogy kapcsolatba lépjünk a közösségi hálózatokkal és más felhasználókkal, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, és érdekesebbé tegyük azokat az Ön számára, mint felhasználónak. A plug-inek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja (“jogos érdek”).

Az adatátvitel megtörténik függetlenül attól, hogy van-e fiókja a plug-in szolgáltatóval, és ott be van-e jelentkezve. Ha be van jelentkezve a plug-in szolgáltatónál, az általunk összegyűjtött adatok közvetlenül a plug-in szolgáltatónál meglévő fiókjához kerülnek. Ha megnyomja az aktiváló gombot, és például összekapcsolja az oldalt, a beépülő szolgáltató ezeket az információkat is tárolja felhasználói fiókjában, és nyilvánosan közli a kapcsolattartókkal. Javasoljuk, hogy rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi hálózat használata után, de különösen a gomb aktiválása előtt, mivel ezáltal elkerülheti, hogy a plug-in szolgáltatója hozzárendelje a profiljához.

További információ az adatgyűjtés és -feldolgozás céljáról és alkalmazási köréről a plug-in szolgáltatók alább feltüntett adatvédelmi nyilatkozataiban található. Itt további információkat talál a jogait illetően, valamint beállítási tippeket a személyes adatai védelme érdekében.

Az egyes plug-in szolgáltatók és URL-címek az adatvédelmi információval:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; további információ az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications és http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. A Facebook regisztrálta magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzs rendszerében, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; <span”>https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu. A Google regisztrálta magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzs rendszerében, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter regisztrálta magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzs rendszerében, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, a Facebook Inc leányvállalata. Információk az adatvédelemről: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, a Google LLC leányvállalata. Információk az adatvédelemről és az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak való megfelelésről: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

7. Vállalati oldalak a közösségi hálózatokban

Számos céges jelenlétünk van a közösségi hálózatokon, mint például a Facebook vagy a Twitter. Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő adatvédelmi információkat is, amelyeket a megfelelő jelenlétből érhet el.

8. Hírlevél

Felajánljuk Önnek a lehetőséget, hogy feliratkozzon az ingyenes hírlevélre. Megrendelést követően ezt a lehetőséget is kínáljuk. Hírleveleket csak akkor küldünk, ha arra engedélyt adott nekünk, vagy ha jogi meghatalmazást adott erre.

Az úgynevezett dupla opt-in-eljárást használjuk a harmadik fél e-mail címének jogosulatlan belépésének megelőzésére a hírlevél-elosztási listánkra. Regisztráció után megkapja a visszaigazoló e-mailt. Csak az e-mail cím megerősítését követően regisztrálódik az e-mail cím. A regisztrációs folyamat sorrendje biztosítva van a bizonyításra vonatkozó jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Ezek az adatok három évig tartó megtartási kötelezettség hatálya alá esnek, a hírlevél elküldését követő évtől kezdve annak elküldésétől számítva. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja (“jogos érdek”).

Jogos érdekünk a regisztrálás bizonyítékának megőrzése az elévülési idejének lejártáig a hírlevél elküldésével kapcsolatos esetleges panaszok miatt.

Ha nem szeretne ilyen ajánlatokat kapni, akkor kapcsolatba léphet velünk a kapcsolattartó űrlap segítségével, vagy küldjön nekünk egy e-mailt a <gumik@delti.com> címre.

III – Webelemzés/felhasználói viselkedés alapú online hirdetések

1. Általános információ

A fent leírt módon sütiket használunk, hogy érdekes, hatékony és felhasználóbarát módon biztosítsuk online szolgáltatásainkat webelemzésre és használati alapú online hirdetésekre. Azoknak a felhasználóknak, akik kifogásolják adataik cookie-k általi használatát, általánosan tanácsos a megfelelő böngészőbeállításokat elvégezni, illetve a cookie-k és a böngészőadatok manuális vagy rendszeres törlése (például automatikusan az online munkafolyamat végeztével).

Hacsak másként nem írjuk le, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja (“jogos érdek”) a webes elemzés és az online hirdetés területén említett mindenféle felhasználás jogalapjaként szolgál:

 • Online kereskedőként figyelemben tartjuk az alkalmazkodást, hogy szolgáltatásainkat a felhasználói viselkedéshez és a technikai fejlesztésekhez igazítsuk (például árurendelés lehetőségét okostelefonokkal az asztali számítógépek vagy a laptop helyett).

 • Mint kereskedelmi irányítású jegyzett társaság a nyereség elérése érdekében járunk el, és a reklámozás elengedhetetlen része az alapvető adatvédelmi szabályzatban elismert vállalatok alapvető érdekének. Az online kiskereskedőként a felhasználói magatartás-alapú hirdetések különösen fontosak annak érdekében, hogy a potenciális ügyfeleket a lehető legpontosabban lehessen kezelni. Úgy véljük, hogy ez legitim érdekünk. A felhasználó szempontjából ez általában nem vezet a hirdetések minőségi “több” megjelenéséhez. A reklám azonban megfelel a felhasználó feltételezett érdeklődésének, ami azt jelenti, hogy a reklám általában kevésbé bosszantó.

 

2. A Google Analytics használata

Ez a weboldal a Google Inc. (“Google”) által nyújtott Google Analytics internetes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat” használ. Ezek a szöveges fájlok, amelyek a számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A weboldal használatával kapcsolatos cookie-k által generált információkat a Google általában az Egyesült Államokban lévő szervereire továbbítja és azokon tárolja. Ha azonban az IP-névtelenítés aktiválva van ezen a weboldalon, az IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban a Google előzetesen lerövidíti. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP-cím egy Google szerverre az USA-ban, és ott rövidítik. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékelésére, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására a weboldal üzemeltetője számára.

A böngésző által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nincs egyesítve más Google-adatokkal.

Elutasíthatja a cookie-k használatát a megfelelő beállítások kiválasztásával a böngészőjében, de kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely teljes funkcionalitását. Ezenkívül megakadályozhatja a cookie által generált adatok gyűjtését és küldését, valamint a weboldal (beleértve az Ön IP-címét) használatát, valamint az adatoknak a Google által történő feldolgozását a böngésző beépülő moduljának letöltésével és telepítésével a következő linken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja az “_anonymizeIp ()” kiterjesztéssel. Ez azt jelenti, hogy az IP-címek rövidülnek a további feldolgozáshoz, és nem lehet személyként azonosítani. Ami az Önről gyűjtött adatokat illeti, ez azonnal kizárásra kerül, és a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

A Google Analytics segítségével elemezzük és rendszeresen javítjuk weboldalunk használatát. A kapott statisztikák lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk szolgáltatásainkat, és érdekesebbé tegyük az Ön számára, mint felhasználóéra. Azon kivételes esetekben, amikor a személyes adatokat átruházzák az USA-ba, a Google betartja az EU-USA adatvédelmi pajzs keretszabályzatainak rendelkezéseit, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Harmadik fél információi: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Felhasználási feltételek: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, Adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, és adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu. Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást is felhasználja egy felhasználói azonosítóval végzett látogatói folyamatok kereszteszköz-elemzésére. A “Saját adatok”, a “Személyes adatok” alatt az ügyfélfiókján keresztüli eszközelemzést kikapcsolhatja.

3. Google Universal Analytics

A Google általános analitikai lehetőségeit felhasználva is gyűjtjük és elemezzük a weboldal látogatóinak szocio-demográfiai adatait analízis céljából egy Google-azonosító (ha van hozzárendelve) használatával és a Google hirdetési kampányai által generált cookie-kkal. Ha egy Google-azonosító elérhető, akkor ezeket az adatokat még pontosabban elemzi az eszközökön, például ha a webhely látogatói különböző végberendezéseket használnak (pl. PC és okostelefon).

Ellenvetési lehetőség: Ön bármikor ellenezheti a Google általi adatok gyűjtését és tárolását hatállyal a jövőre nézve. Ehhez letöltheti és telepítheti a Google által közzétett böngésző beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Harmadik fél információi: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Felhasználási feltételek: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html, Adatvédelmi nyilatkozat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, és adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást is felhasználja egy felhasználói azonosítóval végzett látogatói folyamatok kereszteszköz-elemzésére. A “Saját adatok”, a “Személyes adatok” alatt az ügyfélfiókján keresztüli eszközelemzést kikapcsolhatja.

4. Google Web Fonts

A Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”) Web Fonts szkript és betűtípus-könyvtárát használjuk. Az integrált betűtípusokat a Google biztosítja. Amikor meglátogatja weboldalunkat, a betűk átkerülnek a Google böngészőjének gyorsítótárába. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy tartalmainkat helyesen és tetsző módon mutassuk be a böngészők között, és szükség esetén csökkentsük a betöltési időt, ha a betűtípusokat már feltöltöttük a böngészőben. Ha a böngésző technikailag megakadályozza ezt, akkor a tartalom normál betűtípussal jelenik meg.

Amikor a böngészője csatlakozik a Google-hoz, a II. (1.) Szakaszban megadott adatok átkerülnek a Google-be.

A szkriptkönyvtárak vagy betűtípuskönyvtárak előhívása automatikusan kapcsolatot létesít a könyvtári operátorral. Ez elméletileg lehetséges – de jelenleg nem tisztázott, hogy az ilyen könyvtárak üzemeltetői adatokat gyűjthetnek-e és ha igen, milyen célokra.

A Google adatvédelméről további információ itt található: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy.

a Google betartja az EU-USA adatvédelmi pajzs keretszabályzatainak rendelkezéseit: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Facebook Pixel

Használjuk a Facebook Inc, – 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA – által működtetett Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences és Facebook Conversion eszközöket. Az Európai Unió felhasználói számára a “Facebook Pixel” -t a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland működteti.

Amikor belépsz a weboldalba, az úgynevezett nyomkövető képpontot a Facebook szerverei hívják elő. A nyomkövetési képpont lehetővé teszi egy érdeklődésen alapuló, felhasználói viselkedés alapú és személyre szabott hirdetési megközelítést, amely szintén megjelenhet más végfelhasználói eszközökön (pl. táblagépen vagy okostelefonon), valamint más webhelyeken.

További információért a Facebook adatvédelmi gyakorlatáról látogasson el ide: http://www.facebook.com/policy.php

További információ a Facebook-on való adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/help/186325668085084, és http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. A Facebook betartja az EU-USA adatvédelmi pajzs keretszabályzatainak rendelkezéseit, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2023 August

Szervező

Üzlet

Támogató

Logo kompanije "Delticom" vodećeg online prodavca auto guma. Logo čine svetloplava slova imena kompanije.

© Tyre Challenge 2023