Select Page

Personvernerklæring

 

I – Generell informasjon


Delticom, Continental og TC-organisasjonsteamet tar ikke ansvar for videoinnholdet som er opprettet av deltakerne, det vil si hvis videoinnholdet bryter visse rettigheter, er diskriminerende eller har støtende innhold, nakenhet eller lignende.
Denne slags oppførselen er utelukkende deltakernes ansvar og vi som arrangører påtar oss ikke noe ansvar.
Vi oppfordrer ikke til slik oppførsel.

1. Informasjon om innsamling av personopplysninger

I det følgende informerer vi deg om innsamling av personopplysninger når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg personlig, for eksempel navn, adresse, e-postadresse eller bruksatferd.

Den ansvarlige i henhold til art. 4 para. 7 i den europeiske personvernforordningen (GDPR) er Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Romania. Telefon: +49(0) 511-93634-5471, e-post: tyre_challenge@delti.com, nettside: https://www.tyre-challenge.com/. Du kan kontakte vårt personvernombud på datenschutz@delti.com eller på vår postadresse merket “to the attention of the Data Protection Officer”.

2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen

Med mindre annet er beskrevet eller spesifisert, er formålet med våre databehandlingsaktiviteter å oppfylle våre egne forretningsformål.

Vi bruker ulike rettslige grunnlag for å behandle opplysninger:

 • Hvis du gir oss ditt samtykke til visse behandlinger av personopplysninger, er art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav a i GDPR det rettslige grunnlaget (heretter kalt “samtykke“).

 • Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale der du er en (mulig) avtalepart, for eksempel hvis du sender inn produktforespørsler og/eller melder deg på et arrangement, er art. 6 avsn. 1, setning 1, bokstav b i GDPR det rettslige grunnlaget (heretter kalt “oppfyllelse av kontrakten”).

 • Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, f.eks. skattemessige arkiveringsforpliktelser eller forpliktelser som følger av den tyske hvitvaskingsloven eller den tyske aksjeloven, er art. 6, avsn. 1(c) i GDPR det rettslige grunnlaget. 1(c) i GDPR er det rettslige grunnlaget.

 • Hvis behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å beskytte den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser, for eksempel hvis en besøkende på et av våre sentre skulle bli utsatt for en ulykke og vedkommendes opplysninger skal overføres til lege og/eller sykehus, er art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav d i GDPR er det rettslige grunnlaget.

 • Behandling av personopplysninger kan være tillatt i henhold til art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav f i GDPR hvis det er nødvendig for å beskytte selskapets eller en tredjeparts berettigede interesse, forutsatt at den registrertes interesser, grunnleggende rettigheter og grunnleggende friheter ikke tilsidesettes (heretter kalt “berettiget interesse”). Vi tar hensyn til utførelsen og utvidelsen av vår forretningsvirksomhet til fordel for beskyttelsen av de ansattes arbeidsplasser og aksjonærenes velstand som en grunnleggende interesse. En berettiget interesse kan derfor antas å foreligge hvis den registrerte og selskapet står i et kommersielt forhold til hverandre (betraktning 47, setning 2 i GDPR) eller hvis personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål.

3. Dine rettigheter.

Du har følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene dine:

 • Rett til innsyn,

 • Rett til retting eller kansellering,

 • Retten til å begrense behandlingen,

 • Retten til å komme med innsigelser,

 • Rett til dataportabilitet.

Du har også rett til å klage på oss til tilsynsmyndigheten for behandling av personopplysninger. Denne er representert ved postkasse@datatilsynet.no, Tel. +47 22 39 69 00.

4. Eksistensen av en automatisert beslutningsprosess (inkludert profilering)

Dette er ikke tilfelle.

5. Rett til å protestere og rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysningene dine, kan du når som helst trekke det tilbake. En slik tilbakekalling påvirker tillatelsen til å behandle personopplysningene dine etter at de er gitt.

I den grad vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en interesseanalyse, kan du motsette deg behandlingen. Dette gjelder hvis behandlingen ikke er spesifikt nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, noe som er nærmere beskrevet i funksjonsbeskrivelsen nedenfor. Ved en slik innsigelse må du forklare hvorfor vi ikke bør behandle personopplysningene dine slik vi har gjort. I tilfelle en berettiget innsigelse, vil vi undersøke situasjonen og enten avslutte eller tilpasse databehandlingen, eller gi deg en begrunnelse for hvorfor vi vil fortsette behandlingen.

Du kan selvfølgelig når som helst motsette deg behandling av personopplysningene dine til reklame- og dataanalyseformål. Du kan informere oss om dette ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 1.

6. Mottakere og kategorier av mottakere av personopplysningene dine

Vi benytter oss av interne og eksterne tjenesteleverandører for kontraktsoppfyllelse, tjenesteforbedring, beskyttelse av juridiske interesser og markedsføringsformål. Personopplysninger kan videreformidles til spesialiserte forretningspartnere (f.eks. på kundens forespørsel i forbindelse med en annen leveringsadresse, eksterne betalinger, pakker, kredittopplysninger, adresse- og personverifisering) og/eller til kundeserviceleverandører. Vi samarbeider med nøye utvalgte partnere som må behandle opplysningene som kommuniseres for et bestemt formål. I tillegg kan vi være lovpålagt å overføre opplysninger til offentlige eller private domstoler, myndigheter eller forsikringsselskaper.

For ytterligere informasjon forklarer vi databehandlingsoperasjoner som følger:

 • Tilknyttede selskaper: Vi overfører personopplysninger til tilknyttede selskaper i Delticom-konsernet med det formål å behandle bestillinger og tilhørende arbeidsprosesser. I henhold til betraktning 48 i GDPR anerkjennes dataoverføringer innad i konsernet som en berettiget interesse, så vi henviser til art. 6 para. 1 setning 1 bokstav f i GDPR når det gjelder berettigelse. Det er vår berettigede interesse å knytte sammen arbeidsprosesser innad i konsernet til et bestemt formål, selv om et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse ikke er garantert. Ytterligere informasjon om Delticom-konsernet finner du på: https://www.delti.com/.

 • Tjenesteleverandører: Vi samarbeider med andre selskaper og enkeltpersoner. Eksempler på dette er pakkelevering, utsendelse av brev eller e-post, behandling av betalinger og refusjoner (bankkort, autogiro og kjøp med faktura), adresseverifisering, vedlikehold av kundelister, databaseanalyse, annonsering og kundeservice.

Ved rettslige klager eller tvister kan personopplysninger overføres til domstoler, advokater eller sakkyndige. Opplysningene overføres for å oppfylle juridiske eller kontraktsmessige forpliktelser som følger av kjøpekontrakten og/eller for å beskytte andre juridiske interesser (f.eks. i rettssaker).

 • Formell utlevering/forespørsler om forebygging av svindel: Vi utleverer kundekontoer og personopplysninger om kunder hvis vi er lovpålagt å gjøre det, eller hvis slik utlevering er nødvendig for å håndheve våre generelle vilkår og andre avtaler eller for å beskytte våre rettigheter og rettighetene til våre kunder og tredjeparter. Dette inkluderer deling av informasjon med selskaper som spesialiserer seg på å forebygge og minimere svindel og bankkortsvindel.

 • Tjenesteleverandører utenfor EU/EØS: Vi bruker amerikanske tjenesteleverandører hovedsakelig til nettanalyse og nettannonsering (se nedenfor). Vi forsikrer oss om at disse selskapene har sluttet seg til det såkalte EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/. Hvis EU-kommisjonen ikke har utstedt et passende vedtak for det aktuelle tredjelandet, må EUs standardkontraktsklausuler brukes. I tillegg forplikter vi alle relevante tjenesteleverandører, i henhold til art. 28 para. 4 i GDPR til å overholde tilstrekkelige og adekvate garantier i henhold til art. 44 ff. i GDPR (overføring til tredjeland).

7. Kriterier for lagring av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene så snart formålet med å lagre dem ikke lenger er gyldig og det ikke foreligger noen lovbestemte arkiveringsforpliktelser, eller vi av andre grunner har en berettiget interesse i å lagre opplysningene videre. Lagringen kan være underlagt nasjonale eller europeiske lover, særlig knyttet til skattelovgivning eller kommersielle juridiske lagringsforpliktelser, som vi må overholde. Vi må for eksempel lagre faktureringsdata.

Hvis vi svarer på andre henvendelser uten at det foreligger et aktuelt kontraktsforhold, lagrer vi denne kommunikasjonen i tre år basert på foreldelsesfristen, med mindre de kommersielle og skattemessige fristene nevnt ovenfor må overholdes. Lagringen i tre år er i vår legitime interesse for å kunne forsvare oss juridisk mot eventuelle krav basert på våre opplysninger. Det rettslige grunnlaget er art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav f i GDPR.

Vi lagrer alle påberopte rettigheter (f.eks. forespørsel om informasjon), vårt svar og annen korrespondanse for kontrollformål. I henhold til foreldelsesfristene har vi en slettefrist på tre år. Tillatelsen til lagring følger av art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav f i GDPR (“berettiget interesse”). Vi har en berettiget interesse i å kunne bevise at vi har oppfylt våre rettslige forpliktelser inntil eventuelle krav som følge av forespørselen din er foreldet. Dette tjener også vårt interne ansvar i henhold til art. 5 avsn. 2 i personvernforordningen.

8. Endring av personvernerklæringen

Av juridiske og/eller organisatoriske årsaker kan det i fremtiden bli nødvendig med endringer eller tilpasninger av vår personvernerklæring, også på kort varsel. Vær oppmerksom på den gjeldende versjonen av vår personvernerklæring.

II – Behandling av opplysninger til spesifikke formål

1. Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Hvis du bare bruker nettstedet til informasjonsformål, for eksempel hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi bare inn personopplysninger som nettleseren din overfører til serveren vår. Hvis du ønsker å se nettstedet vårt, samler vi inn følgende opplysninger, som er teknisk nødvendige for å vise nettstedet og sikre dets stabilitet og sikkerhet:

 • IP-adresse

 • Dato og klokkeslett for forespørselen

 • Tidsforskjell i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)

 • Forespørselens innhold (spesifikk side)

 • Tilgangsstatus/HTTP-statuskode

 • Overført datamengde i hvert enkelt tilfelle

 • Nettstedet som forespørselen kommer fra

 • Nettleser

 • Operativsystem og grensesnitt

 • Språk og nettleserversjon.

I tillegg til opplysningene som er nevnt ovenfor, lagres det informasjonskapsler på datamaskinen din når du bruker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din og tilordnes nettleseren du bruker, og som sender visse informasjonsstrømmer til stedet som setter informasjonskapslene. De er utformet for å gjøre internett mer brukervennlig og effektivt generelt, og for å plassere nettannonser basert på brukeratferd. Nedenfor finner du detaljert informasjon om webanalyse og nettannonsering.

2. registrere deg for Tyre Challenge

Når du registrerer deg for Tyre Challenge, samler vi inn følgende personopplysninger:

Etternavn, fornavn, e-postadresse, telefonnummer, registreringstidspunkt, tidspunkt for siste oppdatering, IP-adresse og ID-nummer.

Vi samler bare inn telefonnummeret ditt hvis du oppgir denne informasjonen frivillig.

Vi behandler alle personopplysninger med det formål å planlegge og gjennomføre arrangementet. Hvis du melder deg på nyhetsbrevet, behandler vi opplysningene i henhold til dette og for markedsføringsformål. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav b i GDPR (“oppfyllelse av kontrakt”).

3. Datainnsamling for vinnerne av Tyre Challenge

Vi ber også om adresseopplysninger (gate, nummer, postnummer, by, land) for vinnerne av Tyre Challenge. Vi behandler disse opplysningene for å kunne varsle vinnerne og dele ut premier. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav b i GDPR (“oppfyllelse av kontrakt”).

4. Kontakt/klager/spørsmål

Når du kontakter oss, sender en klage eller en annen forespørsel via e-post, telefon eller via et kontaktskjema, lagrer vi opplysningene du oppgir (f.eks. e-postadresse, eventuelt navn og telefonnummer) for å kunne svare på spørsmålene dine.

Hvis du er Challenge-deltaker og for eksempel har spørsmål eller en klage på arrangementet, er det rettslige grunnlaget for databehandlingen art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav b i GDPR (“oppfyllelse av kontrakt”). Hvis du ikke er kunde hos oss, er det rettslige grunnlaget art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav f i GDPR (“berettiget interesse”).

5. Bruk av informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis formål og funksjonalitet er forklart nedenfor:

 • Midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Disse inkluderer spesielt øktinformasjonskapsler. De lagrer en såkalt økt-ID, som kan brukes til å tilordne ulike forespørsler fra nettleseren din til den samme økten. Dette gjør det mulig å gjenkjenne datamaskinen din når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Øktinformasjonskapsler slettes når du logger ut eller lukker nettleseren.

 • Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en viss periode, som kan variere avhengig av informasjonskapselfilen. Du kan når som helst slette informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

Du kan konfigurere nettleserinnstillingene i henhold til dine ønsker og for eksempel avvise tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at det er en risiko for at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet.

Vi bruker også informasjonskapsler for å identifisere dine senere besøk hvis du allerede har en konto, eller for å evaluere effektiviteten av markedsføringstiltak, for eksempel hvis du kom til nettstedet vårt via en bestemt partners nettsted eller via en spesifikk annonse. Disse informasjonskapslene lagres i maksimalt 180 dager.

Flash-informasjonskapslene som brukes, registreres ikke av nettleseren din, men av Flash-plugin-modulen. Vi bruker også HTML5-lagringsobjekter som lagres på enheten din. Disse objektene lagrer de forespurte dataene uavhengig av hvilken nettleser du bruker, og har ingen automatisk utløpsdato. Hvis du ikke vil at Flash-informasjonskapsler skal behandles, bør du installere et passende tillegg, for eksempel “Better Privacy” for Mozilla Firefox eller Adobe Flash Killer-informasjonskapsel for Google Chrome. Du kan forhindre HTML5-lagringsobjekter ved å bruke privat modus i nettleseren din. Vi anbefaler også at du med jevne mellomrom sletter informasjonskapsler og nettleserhistorikk manuelt.

Informasjonskapsler, som brukes til analyse og annonsering, kan deaktiveres på følgende sider:

6. Bruk av sosiale medier

Ved å delta i Tyre Challenge-konkurransen gir du arrangøren retten til å bruke/ekstrahere deler av den opplastede og postede videoen for markedsføringsformål.

Vi bruker for tiden følgende plugins for sosiale medier: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Til dette formålet bruker vi den såkalte to-klikk-løsningen. Det betyr at ingen personopplysninger overføres til plugin-leverandørene når du besøker nettstedet vårt. Plugin-leverandøren kan identifiseres ved hjelp av den respektive logoen. Vi tilbyr deg muligheten til å kommunisere direkte med plugin-leverandøren via knappen. Bare hvis du klikker på det merkede feltet og dermed aktiverer, vil plugin-leverandøren motta informasjonen du har sendt til det respektive nettstedet via vår online-tjeneste. I tillegg overføres opplysningene som er nevnt i denne erklæringen. Når det gjelder Facebook, blir IP-adressen anonymisert umiddelbart etter innsamling, i henhold til informasjonen fra den respektive leverandøren i Tyskland. Når plugin-modulen aktiveres, overføres personopplysninger fra deg til den aktuelle leverandøren og lagres der (for amerikanske leverandører). Siden plugin-leverandøren hovedsakelig samler inn data via informasjonskapsler, anbefaler vi at du sletter alle informasjonskapsler i nettleserens sikkerhetsinnstillinger før du klikker på den grå boksen.

Vi har ingen innflytelse på de innsamlede dataene og databehandlingsprosedyrene, og vi kjenner heller ikke det fulle formålet med datainnsamlingen, behandlingsformålene og/eller lagringsperiodene til leverandøren. Vi har heller ingen informasjon om sletting av data som er samlet inn av plugin-leverandøren.

Plugin-leverandøren lagrer innsamlede data om deg som brukerprofiler og bruker dem til reklame, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert utforming av nettstedet. En slik evaluering skjer spesielt (også for brukere som ikke er logget inn) med det formål å presentere etterspørselsorienterte annonser og informere andre brukere av sosiale nettverk om dine aktiviteter på nettstedet vårt. Du har rett til å motsette deg opprettelsen av disse brukerprofilene, og du bør kontakte leverandøren av den aktuelle plugin-modulen for å utøve denne retten. Gjennom plugins gir vi deg muligheten til å samhandle med sosiale nettverk og andre brukere, slik at vi kan forbedre tjenestene våre og gjøre dem mer attraktive for deg som bruker. Det rettslige grunnlaget for bruk av programtillegg er art. 6 avsn. 1 setning 1 bokstav f i GDPR (“berettiget interesse”).

Dataoverføringen skjer uavhengig av om du har en konto hos plugin-leverandøren og er logget inn der. Hvis du er logget inn hos plugin-leverandøren, vil opplysningene som vi samler inn, bli tilordnet direkte til din eksisterende konto hos plugin-leverandøren. Hvis du trykker på aktiveringsknappen og for eksempel logger på siden, lagrer plugin-leverandøren også denne informasjonen i brukerkontoen din og kommuniserer den offentlig til kontaktene dine. Vi anbefaler at du logger ut med jevne mellomrom etter at du har brukt et sosialt nettverk, men spesielt før du aktiverer knappen, slik at du unngår å tilordne disse dataene til profilen din hos plugin-leverandøren.

Ytterligere informasjon om formålet og målet med datainnsamlingen og -behandlingen fra plugin-leverandøren finner du i følgende personvernerklæringer fra disse leverandørene. Der finner du også mer informasjon om rettighetene dine i denne forbindelse og hvordan du kan stille inn alternativer for å beskytte personvernet ditt.

Adresser til de respektive plugin-leverandørene og nettadresser med databeskyttelsesinformasjon:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; ytterligere informasjon om datainnsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har sluttet seg til Privacy Shield mellom EU og USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har sluttet seg til Privacy Shield mellom EU og USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, et datterselskap av Facebook Inc. informasjon om personvern: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, datterselskap av Google LLC. Informasjon om databeskyttelse og overholdelse av Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

7. Selskapets sider på sosiale medier

Vi har ulike sider på sosiale nettverk som Facebook og Twitter. Vær også oppmerksom på relevant personverninformasjon, som du får tilgang til fra den aktuelle siden.

8. Nyhetsbrev

Vi tilbyr deg muligheten til å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev. Etter at du har lagt inn bestillingen, tilbyr vi også dette alternativet. Vi sender deg kun nyhetsbrev hvis du har gitt oss tillatelse til det.

Vi bruker en såkalt “double opt-in”-prosedyre for å forhindre uautorisert tilgang til e-postadresser til distribusjonslisten for nyhetsbrevet vårt. Etter at du har registrert deg, vil du motta en bekreftelse på e-post. Påmelding til nyhetsbrevet skjer først etter at e-postadressen er bekreftet. Registreringsprosessen spores for å oppfylle våre juridiske forpliktelser til å levere bevis. Disse opplysningene er underlagt en lagringsplikt på tre år, fra og med året etter at nyhetsbrevet ble sendt. Det rettslige grunnlaget for dette er art. 6 para. 1 setning 1 bokstav f i GDPR (“berettiget interesse”). Vi har en berettiget interesse i å oppbevare registreringsbeviset frem til utløpet av foreldelsesfristen for eventuelle krav som oppstår i forbindelse med utsendelsen av nyhetsbrevet.

Hvis du ikke ønsker å motta slike tilbud, kan du når som helst kontakte oss via skjemaet på nettstedet eller ved å sende en e-post til cauciucuridirect@delti.com.

III – Webanalyse / annonsering på nettet basert på brukeratferd

1. Generelle opplysninger

Som beskrevet ovenfor bruker vi informasjonskapsler for å levere våre nettbaserte tjenester til deg på en attraktiv, effektiv og brukervennlig måte, til webanalyse og bruksbasert nettannonsering. Brukere som motsetter seg bruk av data fra informasjonskapsler, anbefales generelt å foreta egnede innstillinger i nettleseren eller å slette informasjonskapsler og nettleserdata manuelt og med jevne mellomrom (for eksempel automatisk etter hver nettøkt).

Med mindre annet er beskrevet, er Art. 6 para. 1 setning 1 bokstav f i GDPR (“berettiget interesse”) det rettslige grunnlaget for all bruk innen nettanalyse og nettannonsering:

 • Som nettbutikker ønsker vi å tilpasse tjenestene våre til brukernes atferd og den tekniske utviklingen (f.eks. bestilling via smarttelefoner i stedet for stasjonære eller bærbare datamaskiner).

 • Som et kommersielt selskap handler vi i den hensikt å tjene penger, og plassering av annonser er en viktig komponent og en grunnleggende forretningsinteresse som anerkjennes av personvernforordningen. Som markedsførere på nettet er annonsering basert på brukeratferd spesielt viktig for å kunne svare så nøyaktig som mulig på potensielle kunders behov. Vi mener at dette er vår legitime interesse. Fra brukerens synspunkt fører dette vanligvis ikke til flere annonser. Annonseringen svarer imidlertid til en antatt brukerinteresse, noe som betyr at annonsene som regel vil være mindre påtrengende.

Informasjonskapsler, som brukes til analyse og annonsering, kan deaktiveres på følgende sider:

2. Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en webanalysetjeneste levert av Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruker såkalte “cookies”. Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og muliggjør en analyse av din bruk av nettstedet. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet, overføres til og lagres av Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, vil imidlertid IP-adressen din bli lagret på nettstedet. IP-adressen vil bli forkortet av Google i medlemsstatene i EU eller andre land som har sluttet seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne av operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og nettbruk.

IP-adressen som overføres av nettleseren din som en del av Google Analytics-tjenesten, kombineres ikke med andre data fra Google.

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du gjør det, risikerer du at du ikke kan bruke alle funksjonene på dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre innsamling og sending av data generert av informasjonskapselen og relatert til bruken av nettstedet (inkludert IP-adressen din), samt behandling av disse dataene av Google, ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig på følgende lenke: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen “_anonymizeIp()”. Dette betyr at IP-adresser forkortes for videre behandling og at det ikke er mulig å identifisere deg som person. Når det gjelder personopplysninger som samles inn om deg, blir de umiddelbart ekskludert og slettet.

Vi bruker Google Analytics for regelmessig å analysere og forbedre bruken av nettstedet vårt. Statistikken som innhentes, gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre og gjøre dem mer attraktive for deg som bruker. I unntakstilfeller der personopplysninger overføres til USA, har Google sluttet seg til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faks: +353 (1) 436 1001.

Bruksvilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Personvernerklæring: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html og Personvernerklæring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Dette nettstedet bruker også Google Analytics for analyse av besøksstrømmer på tvers av enheter via en bruker-ID. Du kan deaktivere denne analysen i kundekontoen din under “Mine data”, “Personopplysninger”.

Google Universal Analytics

Vi bruker også den universelle analysefunksjonen i Google Analytics til å samle inn og analysere sosiodemografisk informasjon om besøkende på nettstedet for statistiske formål, ved hjelp av en Google-ID (hvis tildelt) og informasjonskapsler generert av Googles reklamekampanjer. Hvis en Google-ID er tilgjengelig, registreres disse dataene også på tvers av enheter for mer nøyaktig analyse (f.eks. om besøkende på nettstedet bruker forskjellige enheter, f.eks. PC-er og smarttelefoner).

Rett til å protestere: Du kan når som helst motsette deg Googles innsamling og lagring av data med virkning for fremtiden. For å gjøre dette kan du laste ned og installere en nettleser-plugin publisert av Google på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tredjepartsinformasjon: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faks: +353 (1) 436 1001.

Bruksvilkår: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Personvernerklæring: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html og Personvernerklæring: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dette nettstedet bruker også Google Analytics for analyse av besøksstrømmer på flere enheter, utført via en bruker-ID. Du kan deaktivere denne analysen fra kundekontoen din under “Mine data”, “Personlige data”.

4. Google Web Font

Vi bruker skript og skriftbiblioteket Web Fonts fra Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Innebygde skrifttyper leveres av Google. Når du besøker nettstedet vårt, overfører Google skrifttypene til nettleserens hurtigbuffer. Dette gjør det mulig for oss å vise innholdet på en korrekt og attraktiv måte i ulike nettlesere og, om nødvendig, å redusere lastetiden hvis skriftene allerede er lastet inn i nettleseren. Hvis nettleseren din teknisk sett ikke tillater dette, vises innholdet i en standard skrifttype.

Når nettleseren din kobler seg til Google, overføres opplysningene som er spesifisert i avsnitt II 1 til Google.

Oppkalling av skript- eller fontbiblioteker utløser automatisk en tilkobling til bibliotekets operatør. Det er teoretisk mulig – men foreløpig uklart om og i så fall til hvilket formål – operatører av slike biblioteker samler inn data.

Mer informasjon om Googles databeskyttelse finner du her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Facebook-piksel

Vi bruker Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences og Facebook Conversion fra Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. For brukere i EU drives “Facebook Pixel” av Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Når du går inn på nettstedet, anropes en såkalt sporingspiksel av Facebooks servere. Sporingspikselen muliggjør en interessebasert tilnærming, brukeratferd og personlig tilpasset reklame som kan vises på andre enheter du bruker (f.eks. nettbrett eller smarttelefon) samt på andre nettsteder.

Du finner mer informasjon om Facebooks personvernpraksis på http://www.facebook.com/policy.php.

Mer informasjon om datainnsamling på Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084 og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har sluttet seg til Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Oppdatering august 2023

Arrangør

Butikk

Støttet av

Logo kompanije "Delticom" vodećeg online prodavca auto guma. Logo čine svetloplava slova imena kompanije.

© Tyre Challenge 2023