Select Page

Privatlivspolitik

I – Generel information

Delticom, Continental og TC-arrangørteamet påtager sig intet ansvar for videoindholdet skabt af deltagerne, dvs. hvis videoindholdet krænker visse rettigheder, er diskriminerende eller indeholder stødende indhold, nøgenhed eller lignende.
Denne adfærd er udelukkende deltagernes ansvar, og vi som arrangører påtager os intet ansvar.
Vi opfordrer ikke til sådan adfærd.

1. Information om indsamling af personlige data

I det følgende informerer vi dig om indsamlingen af personlige data, når du bruger vores hjemmeside. Personlige data er alle data, der vedrører dig personligt, for eksempel dit navn, adresse, e-mail eller brugsadfærd.

Den person, der er ansvarlig i henhold til artikel 4, stk. 7 i den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR) er Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300299 Timisoara, Rumænien. Telefon: +49(0) 511-93634-5471, e-mail: tyre_challenge@delti.com, hjemmeside: https://www.tyre-challenge.com/. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på datenschutz@delti.com eller på vores postadresse mærket “to the attention of the Data Protection Officer”.

2. Formål og retsgrundlag for behandling

Medmindre andet er beskrevet eller angivet, er formålet med vores databehandlingsaktiviteter at opfylde vores egne forretningsformål.

Vi bruger forskellige juridiske grunde til at behandle data:

Hvis du giver os dit samtykke til visse behandlinger af persondata, er art. 6 stk. 1 sætning 1 lit. a i GDPR det juridiske grundlag (herefter “samtykke”).

Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at indlede eller opfylde en kontrakt, hvor du er en (mulig) kontraktpart, f.eks. hvis du sender produktforespørgsler og/eller tilmelder dig et arrangement, er artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b i GDPR det juridiske grundlag (i det følgende benævnt “opfyldelse af kontrakten”).

Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, f.eks. skattearkiveringsforpligtelser eller forpligtelser, der følger af den tyske lov om hvidvaskning af penge eller den tyske aktieselskabslov, er artikel 6, stk. 1(c) i GDPR det juridiske grundlag.

Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser, f.eks. hvis en besøgende på et af vores centre skulle komme ud for en ulykke, og hans/hendes oplysninger skal videregives til en læge og/eller et hospital, er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra d i GDPR det juridiske grundlag.

Behandlingen af personoplysninger kan være tilladt i henhold til art. 6 stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR, hvis det er nødvendigt for at beskytte vores virksomheds eller en tredjeparts legitime interesse, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder ikke tilsidesættes (i det følgende benævnt “legitim interesse”). Vi tager hensyn til udførelsen og udvidelsen af vores forretningsaktiviteter til fordel for beskyttelsen af medarbejdernes job og aktionærernes velstand som en grundlæggende interesse. En legitim interesse kan således antages, hvis den registrerede og virksomheden er i et kommercielt forhold (betragtning 47, s. 2 i GDPR), eller hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.

3. Dine rettigheder.

Du har følgende rettigheder med hensyn til dine personlige data:

  • Ret til adgang,
  • Ret til berigtigelse eller annullering,
  • Retten til at begrænse behandlingen,
  • Retten til at gøre indsigelse,
  • Ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at indgive en klage over os til tilsynsmyndigheden for behandling af personoplysninger. Denne er repræsenteret ved dt@datatilsynet.dk, Central Telefon: +45 33 19 32 00.

4. Eksistensen af en automatiseret beslutningsproces (herunder profilering)

Det er ikke tilfældet.

5. Ret til indsigelse og ret til at trække samtykke tilbage

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det. En sådan tilbagekaldelse påvirker tilladelsen til at behandle dine personlige data, efter at den er blevet givet.

I det omfang vi udfører behandling af dine personlige data på grundlag af interesseanalyse, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Dette er tilfældet, hvis behandlingen ikke specifikt er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig, som er beskrevet i detaljerne om funktioner nedenfor. I tilfælde af en sådan indsigelse bedes du forklare, hvorfor vi ikke bør behandle dine persondata, som vi har gjort. I tilfælde af en berettiget indsigelse vil vi undersøge situationen og enten afbryde eller tilpasse databehandlingen eller give dig vores databeskyttelsesårsager, på grundlag af hvilke vi vil fortsætte behandlingen.

Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data til reklame- og dataanalyseformål. Du kan informere os om din reklameindsigelse ved hjælp af kontaktoplysningerne i punkt 1.

6. Modtagere og kategorier af modtagere af dine personoplysninger

Vi gør brug af interne og eksterne serviceudbydere til kontraktgennemførelse, serviceforbedring, beskyttelse af juridiske interesser og markedsføringsformål. Personoplysninger kan videregives til specialiserede forretningspartnere (f.eks. på kundens anmodning i tilfælde af en anden leveringsadresse, eksterne betalinger, pakker, kreditoplysninger, adresse og personlig verifikation) og/eller til kundeserviceleverandører. Vi samarbejder med nøje udvalgte partnere, som skal behandle de meddelte data til et specifikt formål. Derudover kan vi være forpligtet ved lov til at overføre data til offentlige eller private domstole, myndigheder eller forsikringsselskaber.

For yderligere information forklarer vi databehandlingsprocesser som følger:

Tilknyttede virksomheder: Vi overfører personlige data til tilknyttede virksomheder inden for Delticom-koncernen med henblik på behandling af ordrer og tilknyttede arbejdsprocesser. I henhold til betragtning 48 i GDPR anerkendes dataoverførsler inden for gruppen som en legitim interesse, så vi henviser til art. 6 para. 1, sætning 1, litra f i GDPR med hensyn til antagelighed. Det er vores legitime interesse at forbinde arbejdsprocesser inden for gruppen til et specifikt formål, hvis der dog ikke garanteres et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Yderligere oplysninger om Delticom-koncernen kan findes på: https://www.delti.com/.

Tjenesteudbydere: Vi samarbejder med andre virksomheder og enkeltpersoner. Eksempler er pakkelevering, afsendelse af breve eller e-mails, behandling af betalinger og refusioner (bankkort, direkte debitering og køb med faktura), adressebekræftelse, vedligeholdelse af kundelister, databaseanalyse, reklame og kundeservice.

I tilfælde af juridiske klager eller tvister kan personoplysninger blive videregivet til domstole, advokater eller eksperter. Oplysningerne videregives for at opfylde juridiske eller kontraktlige forpligtelser, der følger af købskontrakten, og/eller for at beskytte andre juridiske interesser (f.eks. i retssager).

Formelle anmodninger om videregivelse/forebyggelse af svindel: Vi videregiver kundekonti og kundepersondata, hvis vi er juridisk forpligtet til det, eller hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at håndhæve vores generelle vilkår og andre aftaler eller for at beskytte vores rettigheder og vores kunders og tredjeparters rettigheder. Dette omfatter deling af oplysninger med virksomheder, der specialiserer sig i at forebygge og minimere svindel og bankkortsvindel.

Tjenesteudbydere uden for EU/EØS: Vi bruger amerikanske tjenesteudbydere primært til webanalyse og onlineannoncering (se nedenfor). Vi sikrer, at disse virksomheder har tilsluttet sig det såkaldte EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/. Hvis Europa-Kommissionen ikke har udstedt en passende beslutning for det pågældende tredjeland, skal EU’s standardkontraktbestemmelser anvendes. Derudover forpligter vi alle relevante tjenesteudbydere i henhold til art. 28 para. 4 i GDPR til at overholde tilstrækkelige og passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til art. 44 ff. i GDPR (overførsel til tredjelande).

7. Kriterier for opbevaring af personlige data

Vi sletter personlige data, så snart formålet med at gemme dem ikke længere er gyldigt, og der ikke er nogen juridiske arkiveringsforpligtelser, eller vi af andre grunde har en legitim interesse i at gemme dataene yderligere. Opbevaringen kan være underlagt nationale eller europæiske love, især i forbindelse med skattelovgivning eller kommercielle juridiske opbevaringsforpligtelser, som vi skal overholde. For eksempel er vi nødt til at gemme faktureringsdata.

Hvis vi svarer på andre henvendelser uden et aktuelt kontraktforhold, gemmer vi denne kommunikation i tre år baseret på forældelsesloven, medmindre de kommercielle og skattemæssige perioder, der er nævnt ovenfor, skal være opfyldt. Den treårige opbevaring er i vores legitime interesse for ethvert juridisk forsvar mod ethvert krav baseret på vores oplysninger. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR.

Vi gemmer alle påberåbte rettigheder (f.eks. anmodning om oplysninger), vores svar og al anden korrespondance til verifikationsformål. I overensstemmelse med forældelsesfristerne har vi en sletningsperiode på tre år. Tilladelsen til opbevaring følger af art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR (“legitim interesse”). Det er vores legitime interesse at kunne bevise opfyldelsen af juridiske forpligtelser, indtil eventuelle krav som følge af din anmodning er forældet. Dette tjener også vores interne ansvar i henhold til art. 5 para. 2 i GDPR.

8. Ændring af databeskyttelseserklæringen

Af juridiske og/eller organisatoriske årsager kan ændringer eller tilpasninger af vores databeskyttelseserklæring blive nødvendige i fremtiden, også med kort varsel. Bemærk venligst den aktuelle version af vores databeskyttelseserklæring.

II – Behandling af data til specifikke formål

1. Indsamling af personlige data, når du besøger vores hjemmeside

Hvis du kun bruger hjemmesiden til informationsformål, for eksempel hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde giver os oplysninger, indsamler vi kun personlige data, som din browser sender til vores server. Hvis du ønsker at se vores hjemmeside, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for at vise hjemmesiden og sikre dens stabilitet og sikkerhed:

IP-adresse

Dato og tidspunkt for anmodningen

Tidsforskel fra Greenwich Mean Time (GMT)

Indholdet af anmodningen (specifik side)

Adgangsstatus/HTTP-statuskode

Mængden af data, der overføres i hvert tilfælde

Hjemmeside, som anmodningen kommer fra

Browser

Operativsystemet og dets grænseflade

Sprog og browserversion.

Ud over de data, der er nævnt ovenfor, gemmes der cookies på din computer, når du bruger vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og tildeles den browser, du bruger, hvorigennem visse informationsstrømme passerer til det sted, der sætter cookies. De er designet til at gøre internettet mere brugervenligt og effektivt generelt, og til at placere online reklamer baseret på brugeradfærd. Bemærk venligst de detaljerede oplysninger nedenfor om webanalyse og onlineannoncering.

2. Tilmeld dig Tyre Challenge

Når du tilmelder dig Tyre Challenge, indsamler vi følgende personoplysninger:

Efternavn, fornavn, e-mailadresse, telefonnummer, tidspunkt for registrering, tidspunkt for sidste opdatering, IP-adresse og ID-nummer.

Vi indsamler kun dit telefonnummer, hvis du frivilligt giver os disse oplysninger.

Vi behandler alle personoplysninger med det formål at planlægge og afvikle arrangementet. Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet, behandler vi dataene i overensstemmelse hermed og til markedsføringsformål. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b i GDPR (“opfyldelse af kontrakt”).

3. Dataindsamling for vindere af Tyre Challenge

Vi beder også om adressedata (gade, nummer, postnummer, by, land) for Tyre Challenge-vindere. Vi behandler disse data med det formål at underrette vinderne og uddele præmier. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra b i GDPR (“opfyldelse af kontrakt”).

4. Kontakt/klager/spørgsmål

Når du kontakter os, indgiver en klage eller sender en anden anmodning via e-mail, telefon eller via en kontaktformular, gemmer vi de oplysninger, du giver os (f.eks. din e-mailadresse, evt. dit navn, telefonnummer), så vi kan besvare dine spørgsmål.

Hvis du er Challenge-deltager og f.eks. har spørgsmål eller klager over arrangementet, er retsgrundlaget for databehandlingen artikel 6, stk. 1, sætning 1, litra b i GDPR (“opfyldelse af kontrakt”). Hvis du ikke er kunde hos os, er retsgrundlaget art. 6 stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR (“legitim interesse”).

5. Brug af cookies

Denne hjemmeside bruger følgende typer cookies, hvis formål og funktionalitet er forklaret nedenfor:

Midlertidige cookies slettes automatisk, når du lukker din browser. Disse omfatter især sessionscookies. De gemmer et såkaldt sessions-ID, som kan bruges til at tildele forskellige anmodninger fra din browser til den delte session. Dette gør det muligt at genkende din computer, når du vender tilbage til vores websted. Sessionscookies slettes, når du logger ud eller lukker din browser.

Permanente cookies slettes automatisk efter en vis periode, som kan variere afhængigt af cookie-filen. Du kan til enhver tid slette cookies fra din browsers sikkerhedsindstillinger.

Du kan konfigurere dine browserindstillinger efter dine ønsker og f.eks. afvise tredjepartscookies eller alle cookies. Vi vil gerne påpege, at der er en risiko for, at du ikke kan bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside.

Vi bruger også cookies til at identificere dine efterfølgende besøg, hvis du allerede har en konto, eller til at evaluere effektiviteten af markedsføringstiltag, f.eks. hvis du kom til vores hjemmeside via en bestemt partners hjemmeside eller via en specifik reklame. Disse cookies gemmes i maksimalt 180 dage.

De anvendte Flash-cookies registreres ikke af din browser, men af Flash-plug-in’et. Vi bruger også HTML5-lagringsobjekter, som gemmes på din enhed. Disse objekter gemmer de ønskede data, uanset hvilken browser du bruger, og har ikke en automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker, at Flash-cookies skal behandles, skal du installere en passende tilføjelse, for eksempel “Better Privacy” til Mozilla Firefox eller Adobe Flash Killer-cookie til Google Chrome. Du kan forhindre HTML5-lagringsobjekter ved at bruge privat tilstand i din browser. Vi anbefaler også, at du med jævne mellemrum sletter dine cookies og browserhistorik manuelt.

Cookies, som bruges til analyse og annoncering, kan deaktiveres via følgende sider:

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

www.aboutads.info

www.youonlinechoices.com

6. Brug af sociale medier

Ved at deltage i Tyre Challenge-konkurrencen giver du arrangøren ret til at bruge/udtrække dele af den uploadede og opslåede video til markedsføringsformål.

Vi bruger i øjeblikket følgende plugins til sociale medier: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, YouTube. Til dette formål bruger vi den såkaldte to-klik-løsning. Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, overføres der i første omgang ingen personlige data til plugin-udbyderne. Plugin-udbyderen kan identificeres ved hjælp af det respektive logo. Vi tilbyder dig muligheden for at kommunikere direkte med plugin-udbyderen via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og derved aktiverer, vil plugin-udbyderen modtage de oplysninger, du har sendt til det respektive websted via vores onlinetjeneste. Derudover vil de data, der er nævnt i denne erklæring, blive overført. I tilfælde af Facebook bliver IP-adressen anonym umiddelbart efter indsamling i henhold til de oplysninger, der leveres af den respektive udbyder i Tyskland. Når pluginet er aktiveret, overføres personoplysninger fra dig til den respektive udbyder og forbliver gemt der (i tilfælde af amerikanske udbydere). Da plugin-udbyderen hovedsageligt indsamler data via cookies, anbefaler vi, at du sletter alle cookies i din browsers sikkerhedsindstillinger, før du klikker på den grå boks.

Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocedurer, og vi kender heller ikke det fulde formål med dataindsamling, behandlingsformål og/eller opbevaringsperioder hos udbyderen. Vi har heller ingen oplysninger om sletning af data indsamlet af plugin-udbyderen.

Plugin-udbyderen gemmer data, der er indsamlet om dig som brugerprofiler, og bruger dem til reklame, markedsundersøgelser og/eller behovsbaseret design af sit websted. En sådan evaluering finder især sted (også for brugere, der ikke er logget ind) med det formål at præsentere efterspørgselsorienterede reklamer og informere andre brugere af sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside. Du har ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af disse brugerprofiler, og du bør kontakte udbyderen af det respektive plugin for at udøve denne ret. Gennem plugins giver vi dig mulighed for at interagere med sociale netværk og andre brugere, så vi kan forbedre vores tjenester og gøre dem mere attraktive for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af plugins er art. 6 stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR (“legitim interesse”).

Dataoverførslen finder sted, uanset om du har en konto hos plugin-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plugin-udbyderen, vil dine data indsamlet af os blive tildelt direkte til din eksisterende konto hos plugin-udbyderen. Hvis du trykker på aktiveringsknappen og f.eks. logger ind på siden, gemmer plugin-udbyderen også disse oplysninger i din brugerkonto og kommunikerer dem offentligt til dine kontakter. Vi anbefaler, at du logger ud med jævne mellemrum efter brug af et socialt netværk, men især før du aktiverer knappen, da dette giver dig mulighed for at undgå at tildele disse data til din profil hos plugin-udbyderen.

Yderligere oplysninger om formålet og målet med plugin-udbyderens indsamling og behandling af data kan findes i de følgende databeskyttelseserklæringer fra disse udbydere. Der finder du også yderligere oplysninger om dine rettigheder i denne henseende og indstillingen af muligheder for at beskytte dit privatliv.

Adresser på de respektive plugin-udbydere og webadresser med databeskyttelsesoplysninger:

Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; yderligere oplysninger om dataindsamling: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Californien 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en. Google har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA, et datterselskab af Facebook Inc. Oplysninger om databeskyttelse: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA, datterselskab af Google LLC. Oplysninger om databeskyttelse og overholdelse af EU-US Privacy Shield: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en

7. Virksomhedens sider på sociale medier

Vi har forskellige sider på sociale netværk som Facebook eller Twitter. Vær også opmærksom på de relevante databeskyttelsesoplysninger, som du kan få adgang til fra den side.

8. Nyhedsbrev

Vi tilbyder dig muligheden for at abonnere på vores gratis nyhedsbrev. Når du har afgivet din ordre, tilbyder vi også denne mulighed. Vi sender kun nyhedsbreve til dig, hvis du har givet os tilladelse til det.

Vi bruger en såkaldt dobbelt opt-in-procedure for at forhindre uautoriseret adgang til e-mailadresser til vores nyhedsbrevsdistributionsliste. Efter registreringen modtager du en bekræftelsesmail. Tilmelding til nyhedsbrevet sker først efter bekræftelse af e-mailadressen. Registreringsprocessen spores for at opfylde vores juridiske forpligtelser til at levere bevis. Disse data er underlagt en opbevaringsforpligtelse på tre år, der starter året efter, at nyhedsbrevet er sendt. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, sætning 1, litra f i GDPR (“legitim interesse”). Det er vores legitime interesse at opbevare bevis for registrering indtil udløbet af forældelsesfristen for eventuelle krav, der opstår som følge af udsendelsen af nyhedsbrevet.

Hvis du ikke ønsker at modtage sådanne tilbud, kan du til enhver tid kontakte os via formularen på hjemmesiden eller ved at sende en e-mail til cauciucuridirect@delti.com.

III – Webanalyse / onlineannoncering baseret på brugeradfærd

1. Generelle oplysninger

Som beskrevet ovenfor bruger vi cookies til at levere vores onlinetjenester til dig på en attraktiv, effektiv og brugervenlig måde, til webanalyse og brugsbaseret onlineannoncering. Brugere, der gør indsigelse mod brugen af data fra cookies, rådes generelt til at foretage passende indstillinger i deres browser eller til manuelt og regelmæssigt at slette cookies og browserdata (for eksempel automatisk efter hver afslutning af en onlinesession).

Medmindre andet er beskrevet, er Art. 6 para. 1, sætning 1, litra f i GDPR (“legitim interesse”) det juridiske grundlag for alle anvendelser inden for webanalyse og onlineannoncering:

Som onlineforhandlere ønsker vi at tilpasse vores tjenester til brugeradfærd og tekniske udviklinger (f.eks. bestilling via smartphones i stedet for desktops eller laptops).

Som en kommerciel virksomhed handler vi med det formål at tjene penge, og placering af reklamer er en væsentlig komponent og en grundlæggende forretningsinteresse, der anerkendes af databeskyttelsesforordningen. Som onlinemarkedsførere er annoncering baseret på brugeradfærd særlig vigtig for at kunne reagere så præcist som muligt på potentielle kunders behov. Vi mener, at dette er vores legitime interesse. Set fra brugerens synspunkt fører dette normalt ikke til flere annoncer. Men reklamerne svarer til en formodet brugerinteresse, hvilket betyder, at reklamerne generelt vil være mindre påtrængende.

Cookies, som bruges til analyse og annoncering, kan deaktiveres via følgende sider:

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

www.aboutads.info

www.youonlinechoices.com

2. Brug af Google Analytics

Dette websted bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste, der leveres af Google Inc. (“Google”). Google Analytics bruger såkaldte “cookies”. Det er tekstfiler, som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet, overføres til og gemmes af Google på servere i USA. Hvis IP-anonymisering er aktiveret på denne hjemmeside, vil din IP-adresse dog blive gemt på hjemmesiden. IP-adressen forkortes af Google i Den Europæiske Unions medlemsstater eller andre lande, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge disse oplysninger med det formål at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet for hjemmesideoperatører og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og onlinebrug.

Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics-tjenesten, kombineres ikke med andre data fra Google.

Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Bemærk dog, at hvis du gør det, er der en risiko for, at du ikke kan bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Derudover kan du forhindre indsamling og afsendelse af data genereret af cookien og relateret til brugen af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) samt behandling af disse data af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Hjemmesiden bruger Google Analytics med udvidelsen “_anonymizeIp()”. Det betyder, at IP-adresser forkortes til videre behandling, og at det ikke er muligt at identificere dig som person. Hvad angår personoplysninger, der er indsamlet om dig, udelukkes de straks og slettes med det samme.

Vi bruger Google Analytics til regelmæssigt at analysere og forbedre brugen af vores hjemmeside. De indsamlede statistikker giver os mulighed for at forbedre vores tjenester og gøre dem mere attraktive for dig som bruger. I undtagelsestilfælde, hvor personoplysninger overføres til USA, har Google tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Tredjepartsoplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Vilkår for brug: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Dette websted bruger også Google Analytics til en analyse af besøgsstrømme på tværs af enheder, der udføres via et bruger-ID. Du kan deaktivere denne analyse i din kundekonto under “Mine data”, “Personlige data”.

Google Universal Analytics

Vi bruger også den universelle analysefunktion i Google Analytics til at indsamle og analysere sociodemografiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden til statistiske formål ved hjælp af et Google-id (hvis tildelt) og cookies genereret af Googles reklamekampagner. Hvis et Google-id er tilgængeligt, registreres disse data også på tværs af enheder for mere præcis analyse (f.eks. om besøgende på webstedet bruger forskellige enheder, f.eks. pc’er og smartphones).

Ret til at gøre indsigelse: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod Googles indsamling og lagring af data med virkning for fremtiden. For at gøre dette kan du downloade og installere et browser-plugin udgivet af Google på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tredjepartsoplysninger: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Vilkår for brug: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html og Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Dette websted bruger også Google Analytics til en analyse af besøgsstrømme på flere enheder, udført via et bruger-ID. Du kan deaktivere denne analyse i din kundekonto under “Mine data”, “Personlige data”.

4. Google Web Font

Vi bruger scripts og skrifttypebiblioteket Web Fonts fra Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). Indlejrede skrifttyper leveres af Google. Når du besøger vores hjemmeside, overføres skrifttyperne af Google til din browsers cache. Dette giver os mulighed for at vise indholdet korrekt og attraktivt mellem browsere og om nødvendigt at reducere indlæsningstiden, hvis skrifttyperne allerede er indlæst i browseren. Hvis din browser teknisk set ikke tillader dette, vil indholdet blive vist med en standardskrifttype.

Når din browser opretter forbindelse til Google, overføres de data, der er angivet i afsnit II 1, til Google.

Opkald til scriptbiblioteker eller fontbiblioteker udløser automatisk en forbindelse til biblioteksoperatøren. Det er teoretisk muligt – men i øjeblikket uklart, om og i så fald til hvilket formål – operatører af sådanne biblioteker indsamler data.

Du kan finde flere oplysninger om Googles databeskyttelse her: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Google har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5. Facebook-pixel

Vi bruger Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences og Facebook Conversion fra Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. For brugere i Den Europæiske Union drives “Facebook Pixel” af Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Når du går ind på hjemmesiden, kaldes en såkaldt sporingspixel af Facebooks servere. Sporingspixlen giver mulighed for en interessebaseret tilgang, brugeradfærd og personlig reklame, der kan vises på andre enheder, du bruger (f.eks. tablet eller smartphone) såvel som på andre websteder.

For mere information om Facebooks privatlivspraksis, besøg http://www.facebook.com/policy.php

Mere information om dataindsamling på Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084 og http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Opdatering August 2023

Arrangør

Butikken

Støttet af

Logo kompanije "Delticom" vodećeg online prodavca auto guma. Logo čine svetloplava slova imena kompanije.

© Tyre Challenge 2023